Opwarming aarde niet zo slecht voor voortplanting van dieren dan gedacht

Dieren paren vaker in warmere omgevingen, zo blijkt uit een onderzoek dat de impact van klimaatverandering op reproductief gedrag analyseert. Kijkend naar de impact van temperatuurveranderingen op 22 soorten, waaronder een enorme verscheidenheid aan dieren zoals gekko’s, kikkers, vlinders, libellen, vogels en zeeleven, suggereert onderzoek van de Universiteit van Aberdeen dat dieren eerder paren bij hogere temperaturen, in tegenstelling tot naar wat werd verwacht.

Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van klimaatverandering op paringspatronen bij dieren. Dr. Natalie Pilakouta, docent diergedrag en -behoud aan de School of Biological Sciences, zei: “Onze resultaten suggereren dat klimaatverandering mogelijk niet zo’n schadelijk effect heeft op de voortplanting van dieren als we zouden veronderstellen. In tegenstelling tot wat we hadden verwacht, is onze belangrijkste bevinding dat dieren bij hogere temperaturen eerder met elkaar paren.

“Eerder onderzoek was meestal gericht op afzonderlijke soorten, waardoor het moeilijk is om algemene voorspellingen te doen over hoe dierpopulaties zullen reageren op klimaatverandering. Deze studie heeft daarentegen gegevens uit een reeks gepubliceerde onderzoeken samengebracht, waardoor we gemeenschappelijke patronen tussen soorten kunnen detecteren. Dit heeft ons een krachtig hulpmiddel opgeleverd om de effecten van stijgende temperaturen op natuurlijke populaties beter te begrijpen.”

De bevindingen, gepubliceerd in het Journal of Animal Ecology, kunnen wetenschappers helpen om de impact van klimaatverandering op de voortplanting van dieren te voorspellen. Het zal ook helpen om te begrijpen hoe populaties zich kunnen aanpassen aan een opwarmende wereld.

Dr. Pilakouta voegde toe: “In het licht van de wereldwijde klimaatverandering is er een dringende behoefte om te begrijpen hoe de bevolking zal reageren op stijgende temperaturen. Het begrijpen van de effecten van temperatuurveranderingen op het paargedrag is bijzonder belangrijk, gezien de implicaties ervan voor de levensvatbaarheid van de populatie.

“Ons onderzoek heeft 53 onderzoeken bekeken die over de hele wereld zijn uitgevoerd, waaronder in Azië, Noord-Amerika, Australië en het VK en is de eerste studie in zijn soort. Verstoring van dierpopulaties als gevolg van menselijke activiteit is een groot probleem voor natuurbehoud en deze studie is belangrijk om ons te helpen deze effecten te begrijpen.

“Onze bevindingen suggereren dat dieren bij hogere temperaturen meer kans hebben om met elkaar te paren, maar we weten nog niet wat het effect zou kunnen zijn op het aantal nakomelingen dat wordt geproduceerd of hoe goed die nakomelingen overleven.”

Links

https://www.abdn.ac.uk/

https://www.nataliepilakouta.com/