Maskers versterken de schade van roken

Traditionele of onbrandbare sigaretten roken met een chirurgisch masker op resulteert in een tweevoudige stijging van uitgeademde koolmonoxide en verminderde bloedvat functie. Dat is de bevinding van een onderzoek dat is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de ESC.

De studie suggereert dat het roken van tabak gevaarlijker is tijdens de COVID-19 pandemie vanwege het masker volgens auteur professor Ignatios Ikonomidis van de Nationale en Kapodistrian Universiteit van Athene, Griekenland. “Voorafgaand onderzoek heeft aangetoond dat een verminderde vaatfunctie verband houdt met hartproblemen en vroegtijdig overlijden.”

Het onderzoek richtte zich op traditionele (brandbare) sigaretten en onbrandbare. Niet brandbare sigaretten bevatten tabak die elektronisch verwarmd wordt tot een lagere temperatuur dan bij een verbrande sigaret en het afleveren van een inhaleerbare aerosol die nicotine bevat. De studie omvatte geen e-sigaretten (ook wel vapen genoemd) die elektronisch vloeistof die nicotine bevat verwarmen om een aerosol te creëren die wordt ingeademd.

De wetenschappers onderzochten de niveaus van de uitgeademde koolmonoxide bij rokers tijdens het dragen van een masker tijdens de werkuren en vergeleek die met koolmonoxide niveaus tijdens vrije dagen zonder masker. In een tweede stap onderzochten ze of de verandering in blootstelling aan koolmonoxide gepaard ging met een verminderde bloedvat functie.

De studie omvatte 40 rokers van conventionele sigaretten, 40 exclusieve heat not burn gebruikers en 40 niet-rokers met dezelfde leeftijd en sekse, allen medisch personeel in een academisch ziekenhuis. Personen met gekende hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes, dyslipidemie, chronische nierziekte of atriumfibrilleren waren uitgesloten omdat deze aandoeningen de vaatfunctie kunnen beïnvloeden.

De onderzoekers maten de uitgeademde koolmonoxide na diep ademhalen en de markers van vasculaire functie (pulsgolf snelheid, augmentatie-index) en centrale systolische bloeddruk). Er zijn nulmetingen gedaan ‘s morgens vroeg na het slapen zonder masker om waarden te verkrijgen na een lange periode zonder roken. Deelnemers werden gerandomiseerd naar een tweede beoordeling na een dienst van acht uur met een masker op of acht uur vrij zonder masker. Ze staken toen over naar een derde beoordeling na ofwel acht uur vrij zonder masker of acht uur werken met een masker.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar en 72% waren vrouwen. Een vergelijkbaar aantal brandbare of niet-brandbare sigaretten werd gerookt tijdens masker- en niet-masker periodes. Bij conventionele sigarettenrokers was de uitgeademde koolmonoxide verhoogd van 8,00 delen per miljoen (ppm) basislijn tot 12,15 ppm zonder masker en 17,45 ppm met masker. Bij niet-brandbare sigarettenrokers, was de uitgeademde koolmonoxide verhoogd van 1,15 ppm bij baseline tot 1,43 ppm zonder masker en 2,20 ppm met masker. Onder niet-rokers verschilde de uitgeademde koolmonoxide niet tussen de basislijn-, niet-masker- en masker perioden.

Bij zowel brandbare als niet-brandbare sigarettenrokers, waren alle vasculaire markers hoger bij het dragen van een masker. Bij niet-rokers, waren er geen verschillen in vasculaire markers tussen de drie periodes.

Professor Ikonomidis zei: “Vergeleken met rokers van brandbare sigaretten en gebruikers van niet-brandbare sigaretten hadden niet rokers een lager  baseline koolstofmonoxide niveau en kleinere toename van vaatschade tijdens het dragen van een masker. Desalniettemin tonen de bevindingen aan dat het roken van elk tabaksproduct bij het dragen van een masker de bloedvat functie verder kan verslechteren in vergelijking tot niet-maskerende perioden, althans gedeeltelijk als gevolg van een grotere herinademing van koolmonoxide en/of damp die rijk is aan nicotine. De resultaten bieden zelfs meer stimulans voor alle rokers om af te kicken.”

Vertaling: Andre Teirlinck