Oogtest kan helpen bij het screenen van kinderen op autisme

Het meten van hoe de pupillen van de ogen veranderen als reactie op licht – bekend als de pupilreflex – zou mogelijk kunnen worden gebruikt om te screenen op autisme bij jonge kinderen, volgens een onderzoek uitgevoerd aan de Washington State University.

Eerste auteur Georgina Lynch zei dat de proof-of-concept-studie voortbouwt op eerder werk om de verdere ontwikkeling van een draagbare technologie te ondersteunen die een snelle en gemakkelijke manier zou kunnen bieden om kinderen te screenen op autisme, een stoornis die de communicatie en sociale interactie met anderen beïnvloedt. Een dergelijk hulpmiddel zou zorgverleners in staat stellen om kinderen eerder in hun ontwikkeling op te vangen, wanneer interventies waarschijnlijker voor hen zijn.

“We weten dat wanneer we al in de leeftijd van 18 tot 24 maanden ingrijpen, dit een langetermijneffect heeft op hun resultaten”, zegt Lynch, een assistent-professor aan het WSU Elson S. Floyd College of Medicine, die met kinderen met autisme werkte terwijl praktijk als logopedist. “Ingrijpen tijdens dat kritieke venster kan het verschil zijn tussen een kind dat verbale spraak verwerft en non-verbaal blijft. Maar na 20 jaar proberen hebben we de gemiddelde leeftijd van diagnose hier in de VS, die vier jaar oud is, nog steeds niet veranderd.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Neurological Sciences, testte 36 kinderen van 6 tot 17 jaar bij wie eerder de diagnose autisme was gesteld, samen met een groep van 24 normaal ontwikkelende kinderen die als controle dienden. De pupillichtreflexen van kinderen werden getest door getrainde klinische zorgverleners met behulp van een handheld monoculair pupillometerapparaat, dat één oog per keer meet. Bij het analyseren van de resultaten ontdekten de onderzoekers dat kinderen met autisme significante verschillen vertoonden in de tijd die hun pupillen nodig hadden om te vernauwen als reactie op licht. Het duurde ook langer voordat hun pupillen terugkeerden naar hun oorspronkelijke grootte nadat het licht was verwijderd.

“Wat we met deze studie hebben gedaan, is dat we de parameters van belang hebben aangetoond die er toe doen – snelheid van vernauwing en terugkeer naar de basislijn,” zei Lynch. “En we hebben het gedemonstreerd met monoculaire technologie omdat we wisten dat er geen significant verschil is tussen de ogen in termen van de pupilreactie bij autisme, in tegenstelling tot hoofdletsel of hersenschudding waar het gebruikelijk is om ongelijke pupilgroottes te zien.

Een eerdere studie onder leiding van Lynch testte kinderen in een laboratoriumomgeving met behulp van binoculaire pupillometrie, die een dure, stationaire opstelling gebruikt die beide ogen tegelijk meet. De lagere kosten en draagbaarheid die gepaard gaan met monoculaire technologie maakten het mogelijk om testen te verplaatsen naar klinische omgevingen die vergelijkbaar zijn met die waarin het screeningsinstrument dat Lynch aan het ontwikkelen is, zou kunnen worden gebruikt zodra het commercieel beschikbaar is.

Ondersteund door financiering van de Washington Research Foundation, werkt Lynch nu aan het uitbreiden van het testen naar een groep van 300 of meer 2- tot 4-jarigen op een groter aantal klinische locaties. Gegevens uit die studie zullen worden gebruikt om de eerdere bevindingen te valideren en zullen worden geïntegreerd in het ultieme screeningsapparaat om een ​​benchmark te bieden die aanbieders kunnen gebruiken om te beslissen of een kind al dan niet wordt doorverwezen voor evaluatie. Ondertussen bereidt Lynch zich voor om de premarket-goedkeuring van de Food and Drug Administration voor het screeningapparaat in te dienen via Appiture Biotechnologies, een spin-offbedrijf dat ze mede heeft opgericht om deze technologie te helpen verplaatsen van een academische onderzoeksomgeving naar wijdverbreid gebruik in pediatrische klinieken.

Lynch’ wens om de screening op autisme te verbeteren, kwam voort uit haar ervaringen met het zien van ouders die worstelen door het omslachtige proces van het stellen van een formele diagnose voor hun kind.