Onderzoek toont grote impact van diabetes op risico van vallen

Nieuw onderzoek dat dit jaar werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), die dit jaar online gehouden werd (21-25 september), toont aan dat het hebben van diabetes type 1 (T1D) geassocieerd is met een toename van 33% in de risico op vallen in vergelijking met de algemene bevolking, terwijl diabetes type 2 (T2D) gepaard gaat met een 19% verhoogd risico op vallen. De studie is uitgevoerd door Nicklas Rasmussen, Steno Diabetes Center en North Jutland Aalborg University Hospital, Aalborg, Denemarken, en collega’s.

Mensen met diabetes kunnen een verhoogd risico lopen om te vallen omdat ze meer complicaties hebben (bijvoorbeeld een hoge en lage bloedsuikerspiegel) en medicatie gebruiken in vergelijking met de algemene bevolking zonder diabetes. Deze studie was bedoeld om het risico op vallen in te schatten en om risicofactoren te identificeren die verband houden met meer vallen bij mensen met diabetes in vergelijking met de algemene bevolking. Het tweede doel was om valgerelateerde verwondingen inclusief breuken in te schatten en waar in het lichaam deze breuken voorkomen in vergelijking met de algemene bevolking.

Uit het nationale Deense nationale patiëntenregister identificeerden de auteurs 12.975 mensen met T1D en 407.099 mensen met T2D en een controlegroep die qua geslacht en leeftijd overeenkwam (1: 1) uit de algemene bevolking. Alle afleveringen van mensen die van 1996 tot 2017 in het ziekenhuis waren opgenomen met een eerste val, werden geanalyseerd met behulp van computermodellen. Risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, diabetische complicaties, een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik en een voorgeschiedenis van medicatie werden meegenomen in een aangepaste analyse. De incidentie, verschillen in incidentie en incidentie ratio’s van vallen en de locatie van valgerelateerde verwondingen en breuken in het lichaam werden berekend.

In de gecorrigeerde analyse was T1D geassocieerd met 33% verhoogd risico op een eerste val en T2D met 19% verhoogd risico. De cumulatieve incidentie van vallen waarvoor ziekenhuisbehandeling nodig was, was 13% bij T1D en 12% bij T2D.

Voor patiënten met T2D waren andere risicofactoren voor vallen: vrouw zijn (60% verhoogd risico), ouder zijn dan 65 jaar (32%), gebruik van selectieve serotoninereceptorremmers (SSRI’s) (gebruikt om depressie te behandelen) (32%) , gebruik van opioïden (9%), SSRI’s en opioïden gecombineerd (60%), en een geschiedenis van alcoholmisbruik (een bijna verdubbeling van het risico).

Voor patiënten met T1D waren andere risicofactoren voor vallen: vrouw zijn (20% verhoogd risico) ouder dan 65 jaar (30%), gebruik van SSRI’s (35%), gebruik van opioïden (15%) en een voorgeschiedenis van alcohol misbruik (77%).

Er werd ook een verhoogde incidentie van fracturen vastgesteld bij mensen met T2D. In vergelijking met de algemene bevolking was er een verhoogd risico op fracturen van heup en femur (2%), opperarmbeen (het lange armbeen) (24%), radius (onderarmbeen) (39%) en schedel / gezicht (15%) ). Mensen met T1D hadden ook een verhoogd risico op fracturen, maar alleen in de heup- en femorale regio (11%).

De auteurs zeggen: “Hoewel we natuurlijk niets kunnen doen aan ouder worden of ons geslacht, diabetes – vooral diabetes type 2 – kunnen het gebruik van medicijnen en alcoholmisbruik potentieel veranderbare risicofactoren zijn voor vallen. Het verkrijgen van meer informatie over risicofactoren voor vallen kan begeleiden van het beheer van diabetesbehandeling, zoals de keuze van medicatie, waardoor we de behandeling kunnen verbeteren, vooral bij mensen met een hoog risico op vallen en fracturen die samenhangen met een hoge mortaliteit. ”

Links

https://www.easd.org/

https://stenodiabetescenter.rn.dk/service/english

https://www.danishhealthdata.com/find-health-data/Landspatientregisteret