Onderzoek ontdekt verbanden tussen atopische dermatitis en auto-immuunziekten

In een recente studie gepubliceerd in het British Journal of Dermatology, hadden mensen met atopische dermatitis of eczeem meer kans op verschillende auto-immuunziekten, vooral die waarbij de huid, het maagdarmkanaal of het bindweefsel betrokken was.

Voor de studie analyseerden onderzoekers Zweedse nationale gezondheidsregisters en vergeleken 104.832 gevallen van atopische dermatitis met 1.022.435 controles.

Er zijn aanvullende studies nodig om subgroepen van patiënten met atopische dermatitis met een hoger risico op auto-immuunziekten te identificeren, en om te onderzoeken of de ernst en behandeling van atopische dermatitis de associatie met deze aandoeningen kan beïnvloeden.

“Een grotere bewustwording, screening en monitoring van auto-immuun comorbiditeit kan de ziektelast bij patiënten met atopische dermatitis verlichten en kan een dieper inzicht geven in de pathogenese”, zegt hoofdauteur Lina U. Ivert van het Karolinska Institutet in Zweden.

Links

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652133