Nieuwsgierigheid ontrafeld

Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we het onbekende gaan verkennen en belangrijke ontdekkingen doen. Het is net zo essentieel om te overleven als het hongergevoel. Tot voor kort was het echter onduidelijk hoe het komt dat we nieuwsgierig zijn. Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben nu ontdekt hoe deze drang naar het ontdekken van nieuwe dingen wordt veroorzaakt.

De wetenschappers ontdekten dat nieuwsgierigheid wordt opgewekt wanneer er bepaalde hersencellen in een gebied midden in de hersenen worden geactiveerd. Wanneer deze cellen uitstaan, verdwijnt ook de interesse om dingen te onderzoeken.

Vrijheid

“Het is moeilijk om nieuwsgierigheid te onderzoeken bij dieren omdat het lastig te onderscheiden is van ander gedrag zoals jagen of het zoeken naar eten”, legt Alexander Heimel, groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut, uit. Om het gedrag toch goed te kunnen onderzoeken kozen de wetenschappers voor een eenvoudige oplossing: een muis de vrijheid geven om te kiezen wat hij wil. De muizen werden in een omgeving geplaatst met verschillende nieuwe en bekende objecten en andere muizen en waren vrij om te doen wat ze wilden.

Onderzoeker Mehran Ahmadlou vertelt: “We zagen dat wanneer muizen een object tegenkomen, ze dit gaan onderzoeken door het te voelen, vast te pakken en erop te knagen. Ook andere muizen worden besnuffeld en betast”. Tijdens het verkennen worden de hersencellen in een hersengebied genaamd de Zona Incerta actief. Wanneer het object of de andere muis nieuw voor de muis waren, werden deze cellen nog actiever.

Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.