Nieuwe informatie over lobbygroepen houtige biomassa

Er rijzen steeds meer vragen of de subsidie op biomassa wel zo’n goed idee is. In Nederland zijn er meer dan 620 biomassacentrales gepland. De eerste zijn geopend (en ondertussen zijn er ook alweer een aantal gesloten).

Daarnaast worden er ook steeds meer (Kamer)vragen gesteld over de biomassacentrales die zich richten op het verbranden van ‘houtige biomassa’. “Waar komen bijvoorbeeld al die bomen vandaan en hoe duurzaam is het kappen van miljoenen bomen, die ook van ver moeten komen?”

Wij stelden ons de vraag hoe de huidige lobbywereld ‘van de verbranding van houtige biomassa’ invloed heeft op de besluitvorming van deze subsidie. We hebben een onderzoek ingesteld en de uitkomst willen wij bij deze graag met u delen.

Wij concluderen dat de subsidie inderdaad een ‘prikkel’ en van grote invloed is voor de nodige betaalde pro-biomassalobbyactiviteiten van een selecte groep wetenschappers in Nederland. Ze hebben een enorme invloed op de huidige besluitvorming die grote nadelen heeft voor natuur, milieu en onze gezondheid.

Highlights onderzoek:

* Wetenschappers die door financiele prikkels moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen
* Wetenschappers die de politiek ingaan en de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken, voorrang geven in de beleidsvorming
* Dubieuze betrokkenheid van de Universiteit Utrecht in de biomassawereld
* Dubieuze betrokkenheid van het Copernicus Instituut
* Green washing
* Duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding bestaan veelvuldig uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasecentrales
* Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is sprake van belangenverstrengelingen

Hier vindt u het volledige artikel dat deel uitmaakt van een groter onderzoek. Het volledige onderzoek bestaat uit onderstaande zes delen die gepubliceerd worden op de volgende website:

https://www.biomassmurder.org/docs/2019-11-22-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-wetenschappers-martin-junginger-dutch.pdf

https://www.biomassmurder.org/research/lobby-facts

Deel 1: Energiemaatschappijen
Deel 2: Politiek en ambtenaren
Deel 3: Wetenschappers
Deel 4: Consultants en lobbyisten
Deel 5: Certificering en subsidies
Deel 6: Banken en investeerders

www.edsp.eco