Muzieksessies om angst, pijn en hartproblemen te verminderen

Muziek als medicijn? 30 minuten per dag toont voordelen na een hartaanval

Muziek luisteren kan leuk zijn, maar is het ook goed voor je hart? Patiënten die kort na een hartaanval episodes van pijn op de borst hadden, bekend als vroege angina na een infarct, hadden significant minder angst en pijn als ze 30 minuten per dag naar muziek luisterden, volgens een studie gepresenteerd aan het American College of Cardiology’s jaarlijkse wetenschappelijke sessie samen met het World Congress of Cardiology (ACC.20 / WCC).

Bijna 700.000 mensen overleven elk jaar een hartaanval in de Verenigde Staten, en naar schatting ongeveer 1 op de 9 overlevenden van een hartaanval ervaart opeenvolgende episodes van pijn op de borst en angst binnen de eerste 48 uur. Het nieuwe onderzoek suggereert dat muziek, in combinatie met standaardtherapieën zoals medicijnen, een eenvoudige, toegankelijke maatregel kan zijn die patiënten thuis kunnen doen om deze symptomen mogelijk te verminderen en latere hartproblemen te helpen voorkomen.

“Er zijn maar weinig onderzoeken geweest die de effecten van muziek op hartaandoeningen hebben geanalyseerd”, zegt Predrag Mitrovic, MD, PhD, hoogleraar cardiologie aan de University of Belgrade School of Medicine en de hoofdauteur van de studie. “Op basis van onze bevindingen denken we dat muziektherapie alle patiënten kan helpen na een hartaanval, niet alleen patiënten met vroege angina na infarct. Het is ook heel gemakkelijk en goedkoop te implementeren. ”

De onderzoekers rekruteerden 350 patiënten bij wie de diagnose hartaanval en vroege angina na een infarct werd gesteld in een medisch centrum in Servië. De helft werd willekeurig toegewezen om een ​​standaardbehandeling te krijgen, terwijl de helft werd toegewezen aan reguliere muzieksessies naast de standaardbehandeling. Voor de meeste patiënten omvatte de standaardbehandeling een verscheidenheid aan medicijnen, zoals nitraten, aspirine, stollingsremmende medicijnen, bètablokkers, statines, calciumkanaalblokkers, bloeddrukverlagende medicijnen en het angina-verlagende medicijn ranolazine.

Patiënten die muziektherapie kregen, ondergingen eerst een test om te bepalen op welk muziekgenre hun lichaam waarschijnlijk positief zou reageren. Deelnemers luisterden naar negen muziekmonsters van 30 seconden die ze rustgevend vonden, terwijl onderzoekers het lichaam van elke deelnemer beoordeelden op automatische, onvrijwillige reacties op de muziekmonsters op basis van verwijding of vernauwing van de leerlingen. Onderzoekers verfijnden vervolgens de selectie door met de patiënt samen te werken om het optimale muziektempo en de tonaliteit te bepalen.

De deelnemers werd gevraagd om elke dag 30 minuten naar hun aangewezen muziekselectie te luisteren wanneer het hen uitkwam om te zitten, idealiter terwijl ze met hun ogen dicht zaten. Patiënten gingen zeven jaar lang door met deze dagelijkse luistersessies en documenteerden hun sessies in een logboek. Ze keerden het eerste jaar om de drie maanden en daarna jaarlijks terug naar het medisch centrum voor follow-upbeoordelingen.

Aan het einde van zeven jaar bleek muziektherapie effectiever te zijn dan standaardbehandeling alleen wat betreft het verminderen van angst, pijngevoel en pijnklachten. De patiënten met muziektherapie hadden gemiddeld een derde van de angstscores lager dan die van de standaardbehandeling en rapporteerden ongeveer een kwart minder angina pectoris. Deze patiënten hadden ook significant lagere percentages van bepaalde hartaandoeningen, waaronder een vermindering van 18% van de mate van hartfalen; 23% lager percentage volgende hartaanval; 20% minder behoefte aan bypassoperatie van de kransslagader; en 16% minder hartdood.

Mitrovic zei dat de muziek kan werken door de activiteit van het sympathische zenuwstelsel tegen te gaan, het deel van het zenuwstelsel dat de ‘vecht-of-vlucht’-reactie aandrijft wanneer een persoon in een stressvolle situatie verkeert. Omdat het de hartslag en bloeddruk verhoogt, kan een sympathische respons het cardiovasculaire systeem extra belasten.

“Niet-afgeloste angst kan een toename van de activiteit van het sympathische zenuwstelsel veroorzaken, wat leidt tot een toename van de cardiale belasting”, zei Mitrovic. Hij suggereerde dat regelmatig luisteren naar muziek die cascade van gebeurtenissen zou kunnen onderbreken door de angst die gepaard gaat met angina pectoris na een hartaanval te verminderen.

De onderzoekers zijn van plan de gegevens verder te analyseren om te bepalen of muziektherapie voordelen kan opleveren voor bepaalde subgroepen van patiënten, zoals patiënten in een bepaalde leeftijdscategorie of patiënten met andere gezondheidsproblemen zoals diabetes.