Mondgezondheid speelt steeds grotere rol bij algehele gezondheid als we ouder worden

Alle gezondheidsspecialisten moeten ouderengemeenschap stimuleren tot goede orale hygiene

Orale gezondheid is een belangrijk element in algemene gezondheid voor alle leeftijden, maar volgens tandheelkundige en medische experts van UConn Health is vooral bij mensen op leeftijd waakzaamheid geboden.

In een recent gepubliceerd overzichtsartikel in het Journal of the American Geriatrics Society doen de schrijvers melding van mogelijke complicaties door slechte mondhygiene bij oudere volwassenen en wijzen op de rol van alle gezondheidsdeskundigen die een goede orale gezondheid bij deze bevolkingsgroep kunnen bevorderen.

“Alle gezondheidsdeskundigen zouden moeten werken aan het bevorderen van een goede orale hygiene bij hun oudere patienten,” zegt dr. Patrick Coll, hoogleraar geneeskunde en huisartsengeneeskunde bij de UConn School of Medicine en hoofdauteur van het overzichtsartikel. Ze “zouden een oraal onderzoek moeten overwegen tijdens een jaarlijkse gezondheidscontrole, vooral bij patienten die geen regelmatige gebitsverzorging krijgen.”

De noodzaak is duidelijk, zeggen de auteurs. Gegevens uit het National Center for Health Statistics geven aan dat de prevalentie van gaatjes meer dan twee keer hoger is bij oudere volwassenen dan bij jongvolwassenen. De prevalentie van periodontitis – een ernstige tandvleesinfectie die het zachte weefsel beschadigt en het bot aantast dat de tanden ondersteunt – komt ook meer voor naarmate men ouder wordt. Zelfs 64% van de ouderen in de Verenigde Staten heeft periodonditits.

Periodontitis wordt in verband gebracht met een veelheid aan medische aandoeningen, waaronder cardiovasculaire ziektes en diabetes. Vooral patienten met vervangende hartkleppen en gewrichtsprothesen zouden zorgvuldig moeten zijn wat betreft hun mondgezondheid, volgens de auteurs.

It is well recognized that manipulation of teeth and their support structures can result in bacteria present in the oral cavity being released into the bloodstream, which may lead to infections in parts of the body far removed from the oral cavity, they write.

Het is welbekend dat manipulatie van het gebit en zijn ondersteuningsstructuur ertoe kan leiden dat de in de gaatjes aanwezige bacterien in de bloedbaan terechtkomen, met als gevolg infecties in delen van het lichaam ver bij het gebitsgaatje vandaan, schrijven ze.

“Bij degenen met een slechte mondgezondheid kan zelfs het tandenpoetsen er al voor zorgen dat bacterien in de bloedbaan terechtkomen en deze kunnen mogelijk gewrichtsinfecties en hartklepinfecties veroorzaken,” zegt Coll.

Zonder goede mondgezondheid, het gebruik van fluoride, en regelmatige tandheelkundige zorg, zijn ouderen bevattelijker voor beschadiging van het gebitsgaatje en de uitbreiding van infecties naar omliggend weefsel.

Tandverlies, bijvoorbeeld, kan gevolgen hebben voor iemands kauwfunctie, wat kan leiden tot ondervoeding. Chronische mondholte infectie is een bekende risicofactor voor hartziekten, en kan ook leiden tot de verspreiding van de infectie naar kunstgewrichten en endocardiale implantaten.

Onderzoekers deden melding van verschillende ouderengroepen die een verhoogd risico lopen op orale gezondheidsproblemen, waaronder patienten met diabetes, dementie, en diegenen die langdurig verblijven in zorginstellingen.

Patienten met dementie – in het bijzonder degenen met vergevorderde dementie – kunnen hun mondgezondheid negeren en onwillig zijn voor tandartsbezoek.

En, ook veel bewoners van verpleeghuizen krijgen geen adequate gebitsverzorging, ondanks overheidsvoorschriften voor verpleeghuizen om zowel routine als spoed tandheelkundige zorg te verschaffen. Verpleeghuisfaciliteiten, zeggen experts, zouden uitgebreid moeten worden met risicospecifieke maatregelen om patienten vast te kunnen stellen met een hoog risico op slechte mondhygiene, en hun staf moeten opleiden in het belang van goede mondgezondheid en hoe deze te verkrijgen.

De experts bevelen voor alle oudere volwassenen een tweejaarlijkse gebitsreiniging aan, uitgevoerd door een mondhygienist, en een tweejaarlijkse gebitscontrole bij hun tandarts.

“De mond is een spiegel voor het lichaam,” zegt dr. Sree Raghavendra, co-auteur van het artikel en universitair docent van het Department of Craniofacial Sciences van de UConn School of Dental Medicine.

“Dit artikel is een treffend voorbeeld van een juiste interprofessionele samenwerking die het belang van het hele gezondheidszorgteam benadrukt om voor al onze patienten te zorgen, en onze geriatrische gemeenschap in het bijzonder.”

Vertaling: Ellen Lam