Mogelijk verband tussen selderij en bijvoetpollen allergie

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Paul-Ehrlich-Institut heeft een voorheen onbekend allergeen in knolselder geïdentificeerd. Het eiwit, een defensine genaamd Api g 7, zou de tot nu toe onverklaarbare link kunnen zijn tussen een allergie voor knolselder en overgevoeligheid voor bijvoetpollen. Het zou ook kunnen bijdragen aan een betere diagnose van dit type voedselallergie. Een verslag van de bevindingen verscheen in de online editie van Allergy van 15 december 2021.

Met een prevalentie tot 0,45% van de volwassen bevolking is een allergie voor knolselder (Apium graveolens) één van de meest voorkomende voedselallergieën in Noord-Europa. Het veroorzaakt meestal lokale orale symptomen, zoals jeuk en zwelling van de mond en keel, maar ernstige reacties (bijv. levensbedreigende anafylactische shock) zijn ook mogelijk. Zeven procent van degenen in Europa waarvan bekend is dat ze lijden aan anafylactische reacties, ervaart anafylaxie als reactie op knolselder.

Zes selderallergenen (Api g 1 tot en met Api g 6) waren eerder bekend. Deze allergenen zijn een zeer diverse set van eiwitten, zoals afweereiwitten of profiline, een klein eiwit met regulerende eigenschappen.

Een allergie voor knolselderij gaat vaak gepaard met een luchtwegenallergie voor bijvoetpollen (Artemisia vulgaris), die tot nu toe niet kon worden verklaard door de aanwezigheid van een kruisallergie voor bekende homologe allergenen in knolselderpollen. Een kruisallergie – ook bekend als IgE-kruisreactiviteit – wordt geacht aanwezig te zijn wanneer immunoglobuline E-antilichamen (IgE), die reageren op een specifiek allergeen van een enkele bron, ook allergenen van andere bronnen herkennen en allergische reacties veroorzaken.

Een team van onderzoekers van het Paul-Ehrlich-Institut, geleid door dr. Andrea Wangorsch en de vice-president van het Paul-Ehrlich-Institut, professor Stefan Vieths, werkte samen met collega’s uit Oostenrijk, Zwitserland en Zweden aan de studie. Ze onderzochten de mogelijke aanwezigheid van een defensine gerelateerd allergeen bij knolselderallergieën en welke rol dat allergeen zou kunnen spelen. Defensinen zijn kleine polypeptiden, die aanwezig zijn in alle dierlijke organismen en hogere vormen van plantenleven en beschermen tegen microbiële pathogenen. Defensine-cDNA van selderijwortel werd gekloond en een recombinant Api g-defensine werd geproduceerd om het experiment uit te voeren. Parallel hieraan toonde massa spectrometrische analyse de aanwezigheid van een equivalent, defensine achtig eiwit in selderijwortelextract en bevestigde de aminozuursequentie ervan.

De onderzoekers testten de bindingscapaciteit en allergeniciteit van selderijwortel defensine, genaamd Api g 7, met behulp van serummonsters van acht selderijwortel allergiepatiënten en geschikte controlepersonen. Zes van degenen met een allergie voor bleekselder ondergingen een dubbelblinde, placebo gecontroleerde voedseluitdaging (DBPCFC). Ze ontwikkelden symptomen die varieerden van milde subjectieve reacties tot ernstige objectieve symptomen, zoals een plotselinge daling van de bloeddruk en bewustzijnsverlies. Alle mensen met een allergie voor knolselder waren gesensibiliseerd voor rApi g 7.

Verdere tests uitgevoerd door het onderzoeksteam omvatten een analyse van de allergeenactiviteit van de recombinante Api g 7. Tijdens die tests werd ontdekt dat knolselder met Api g 7 een IgE-reactief defensine bevatte, dat kruisreactiviteit aantoonde met de belangrijkste allergeen in bijvoetpollen. De aanwezigheid van dit defensine zou hoogstwaarschijnlijk het bekend verband tussen allergie voor knolselder en sensibilisatie van bijvoetpollen kunnen verklaren.

Professor Vieths stelt: “”De ontdekking van de moleculaire link tussen selderij- en bijvoetpollenallergieën zal ook relevant zijn voor de diagnostiek. Het nieuw geïdentificeerd Api g 7-allergeen zal leiden tot een verbeterde gevoeligheid van in-vitro tests.”

Nader onderzoek met grotere patiëntencohorten zal uitwijzen of er een verband is tussen Api g 7 en ernstige reacties op knolselderij.

Vertaling: Andre Teirlinck