Moedermelk kan hartaandoeningen door vroeggeboorte helpen voorkomen

Vroeg gebruik van moedermelk zou een cruciale rol kunnen spelen bij het voorkomen van hartziekten bij te vroeg geboren baby’s, volgens een onderzoek onder leiding van onderzoekers van RCSI (Royal College of Surgeons in Ierland) en het Rotunda Hospital. Het review-artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Opens in new window Pediatric Research, is geschreven in samenwerking met onderzoekers van Harvard Medical School, University of Oxford en University of Toronto.

Een van de gezondheidscomplicaties op de lange termijn die jongvolwassenen te vroeg kunnen ervaren, zijn unieke hartkenmerken. Deze kunnen kleinere hartkamers, relatief hogere bloeddruk en een onevenredige toename van spiermassa in het hart omvatten.

Een studie aangehaald in het artikel keek naar 30 prematuur geboren volwassenen die werden toegewezen om exclusieve moedermelk te ontvangen en 16 prematuur geboren volwassenen die werden toegewezen aan een exclusief, op formule gebaseerd dieet tijdens hun verblijf in het ziekenhuis bij de geboorte. Ze ondergingen vervolgens een gedetailleerde cardiovasculaire beoordeling tussen de 23 en 28 jaar oud, inclusief een MRI van hun hart. Zoals verwacht hadden alle harten van degenen die voortijdig werden geboren kleinere kamers dan de harten van mensen die niet voortijdig werden geboren.

De studie toonde echter aan dat de kleinere hartkamers minder diep waren voor de uitsluitend met melk gevoede groep in vergelijking met degenen die uitsluitend met formules werden gevoed, wat een potentieel beschermend effect van moedermelk voor de hartstructuur suggereert.

Bron: Royal College of Surgeons in Ierland