Mix stress en luchtvervuiling kan leiden tot cognitieve problemen bij kinderen

Kinderen met verhoogde blootstelling aan stress in het vroege leven thuis en verhoogde prenatale blootstelling aan luchtvervuiling vertoonden verhoogde symptomen van aandacht en denkproblemen, volgens onderzoekers van Columbia University Mailman School of Public Health en Columbia Psychiatry. Stress in het vroege leven komt veel voor bij jongeren uit achtergestelde milieus die ook vaak in gebieden wonen met een grotere blootstelling aan luchtvervuiling.

Luchtvervuiling heeft negatieve effecten op de lichamelijke gezondheid en recent werk begint ook negatieve effecten op de geestelijke gezondheid te vertonen. Levensstress, met name in het vroege leven, is een van de bekendste oorzaken van psychische problemen. De nieuwe studie is een van de eerste om de gecombineerde effecten van luchtvervuiling en stress in het vroege leven op kinderen in de schoolleeftijd te onderzoeken. Resultaten verschijnen in het Journal of Child Psychology and Psychiatry.

“Prenatale blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen, een neurotoxisch middel dat veel voorkomt bij luchtvervuiling, lijkt de effecten van sociale en economische stress in het vroege leven op de geestelijke gezondheid bij kinderen te vergroten of te behouden,” zegt eerste auteur David Pagliaccio, PhD, assistent-professor klinische neurobiologie in psychiatry bij Columbia Psychiatry.

“Luchtverontreinigende stoffen komen veel voor in ons milieu, met name in steden, en gezien sociaaleconomische ongelijkheden en milieu-onrecht hebben kinderen die opgroeien in achtergestelde omstandigheden meer kans om zowel levensstress als blootstelling aan neurotoxische chemicaliën te ervaren,” zegt senior auteur Amy Margolis, PhD, universitair docent medische psychologie in de psychiatrie bij Columbia Psychiatry.

“Deze blootstellingen hebben een gecombineerd effect op slechte resultaten voor de geestelijke gezondheid en wijzen op het belang van volksgezondheidsprogramma’s die proberen de blootstelling aan deze kritieke risicofactoren te verminderen, om niet alleen de fysieke, maar ook de psychische gezondheid te verbeteren,” zegt Julie Herbstman, PhD, associate hoogleraar milieuwetenschappen en directeur van het Columbia Center for Children’s Environmental Health aan de Columbia Mailman School of Public Health.