Medicijngebruik van de moeder kan later diabetes bij kinderen veroorzaken

Een team van het Centre for Brain Research van de MedUni Vienna heeft in samenwerking met nationale en internationale partners  aangetoond dat misbruik van psychostimulantia tijdens de zwangerschap naast schade aan de hersenen van ongeboren kinderen
ook ontwikkelingsstoornissen in andere organen kan veroorzaken. Het zorgt voor een veranderde ontwikkeling van pancreatische bètacellen. Het resultaat is een verminderde insulineproductie en een levenslange verstoorde bloedsuikerspiegel.

Cijfers uit de VS geven aan dat vijf tot tien procent van alle moeders in de loop van hun leven zwangerschap psychostimulantia (zoals amfetaminen, cocaïne of metamfetamine) gebruikt. Naast negatieve effecten op de hersenen (slechte ontwikkeling van zenuwcellen
en verminderde functies van neurale netwerken) ontwikkelen veel pasgeborenen een aandoening van de bloedsuikerspiegel, die statistisch gezien meer vrouwelijke baby’s treft.

De onderzoekers hebben de gevolgen van psychostimulantia voor de ontwikkeling van bètacellen van de alvleesklier en de levenslange effecten gemeten op de insulineproductie in de foetale hersenen. Deze medicijnen gebruiken dopamine-signaalroutes die zich daarin bevinden. Ze beïnvloeden de alvleesklier door middel van de serotonine transporter serotonine signaalwegen en veranderen zo de ontwikkeling van pancreatische bètacellen, wiens taak de insuline productie is. Maar als het lichaam niet voldoende insuline produceert, kan het zijn werk doen en wordt de bloedsuikerbalans niet langer voldoende gereguleerd.

“Dit tekort is te wijten aan de epigenetische verandering in de programmering als gevolg van psychostimulant consumptie van de moeder en blijft gedurende het hele leven van het kind spelen. Zelfs bij onregelmatig drugsgebruik – toonde de glucosetolerantietest bij de nakomelingen ook op volwassen leeftijd nog abnormale bloedglucosewaarden. Met name vrouwelijke nakomelingen werden door dit probleem getroffen.