Luchtvervuiling vormt een risico voor het denkvermogen op latere leeftijd

Een grotere blootstelling aan luchtvervuiling aan het begin van het leven werd in verband gebracht met een nadelig effect op de cognitieve vaardigheden van mensen tot 60 jaar later, zo bleek uit het onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh testten de algemene intelligentie van meer dan 500 mensen van ongeveer 70 jaar met behulp van een test die ze allemaal op 11-jarige leeftijd hadden voltooid.

De deelnemers herhaalden vervolgens dezelfde test op de leeftijd van 76 en 79 jaar. Een record van waar elke persoon gedurende zijn leven had gewoond, werd gebruikt om het niveau van luchtverontreiniging in hun vroege jaren te schatten.

Het team gebruikte statistische modellen om de relatie tussen iemands blootstelling aan luchtverontreiniging en hun denkvaardigheden op latere leeftijd te analyseren. Ze hielden ook rekening met leefstijlfactoren, zoals sociaaleconomische status en roken.

Uit bevindingen bleek dat blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de kindertijd een kleine maar detecteerbare associatie had met slechtere cognitieve veranderingen tussen de leeftijd van 11 en 70 jaar.

Deze studie laat zien dat het mogelijk is om historische luchtverontreiniging in te schatten en te onderzoeken hoe dit zich verhoudt tot cognitieve vaardigheden gedurende het hele leven, zeggen onderzoekers.

Dr. Tom Russ, directeur van het Alzheimer Scotland Dementia Research Centre aan de Universiteit van Edinburgh, zei: “Voor het eerst hebben we aangetoond dat blootstelling aan luchtverontreiniging heel vroeg in het leven vele decennia later kan hebben op de hersenen. de eerste stap om de schadelijke effecten van luchtverontreiniging op de hersenen te begrijpen en kan het risico op dementie voor toekomstige generaties helpen verminderen. ”

Onderzoekers zeggen dat het tot nu toe niet mogelijk was om de impact van vroege blootstelling aan luchtverontreiniging op denkvaardigheden op latere leeftijd te onderzoeken vanwege een gebrek aan gegevens over luchtverontreinigingsniveaus vóór de jaren negentig toen routinematige monitoring begon.

Voor deze studie gebruikten onderzoekers een model genaamd het EMEP4UK atmosferische chemisch transportmodel om de vervuilingsniveaus te bepalen – bekend als historische fijnstofconcentraties (PM2.5) – voor de jaren 1935, 1950, 1970, 1980 en 1990. Ze combineerden deze historische bevindingen met eigentijdse gemodelleerde gegevens uit 2001 om de blootstelling aan de levensloop te schatten

De deelnemers maakten deel uit van het Lothian Birth Cohort 1936-onderzoek, een groep individuen die in 1936 werden geboren en deelnamen aan de Scottish Mental Survey van 1947. Sinds 1999 werken onderzoekers samen met de Lothian Birth Cohorts om in kaart te brengen hoe iemands denkvermogen tijdens zijn leven verandert.