Luchtvervuiling verhoogt risico op een beroerte

Een nieuwe studie kijkt naar de rol van luchtvervuiling op het traject van een beroerte, inclusief cardiovasculaire problemen na de eerste beroerte en overlijden. De studie is gepubliceerd in het online nummer van 28 september 2022 van Neurology®, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.

“We ontdekten dat hoge niveaus van luchtvervuiling geassocieerd waren met een verhoogd risico op overgang van gezond zijn naar een eerste beroerte of een beroerte en overlijden, maar met een sterker effect op de overgang van gezond zijn naar een beroerte”, zei onderzoeker Hualiang Lin, PhD van de Sun Yat-sen University School of Public Health in Guangzhou, China. “Deze resultaten geven aan dat het begrijpen en verminderen van de effecten van luchtverontreinigende stoffen op verschillende overgangsfasen bij een beroerte gunstig zal zijn voor het beheersen van de gezondheid en het  voorkomen van een beroerte.”

De studie omvatte 318.752 mensen uit een Britse biobank database met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. De deelnemers hadden bij aanvang van het onderzoek geen voorgeschiedenis van beroerte of hartziekte. De onderzoekers keken naar de blootstelling van mensen aan luchtvervuiling op basis van waar ze aan het begin van het onderzoek woonden. De deelnemers werden gemiddeld 12 jaar gevolgd.

In die tijd kregen 5.967 mensen een beroerte. Daarvan ontwikkelden 2.985 mensen hart- en vaatziekten en stierven 1.020 mensen later.

Mensen die werden blootgesteld aan hoge niveaus van luchtvervuiling hadden meer kans op een eerste beroerte, hart- en vaatziekten na een beroerte of overlijden.

Na correctie voor andere factoren die een rol zouden kunnen spelen, zoals roken en fysieke activiteit, ontdekten de onderzoekers dat voor elke 5 microgram per kubieke meter (µg/m3) toename van bijvoorbeeld fijnstof, het risico op overgang van gezond tot het krijgen van een eerste beroerte met 24% en van gezond zijn tot overlijden met 30% toenam. Fijnstof bestaat uit vloeistoffen of vaste stoffen die in de lucht zweven. Fijnstof, PM2,5, heeft een diameter van minder dan 2,5 micron en omvat vliegas afkomstig van de verbranding van kolen. Degenen die tijdens het onderzoek een beroerte hadden gehad, hadden een gemiddelde blootstelling van 10,03 µg/m3 PM2,5, vergeleken met 9,97 µg/m3 voor degenen die geen beroerte hadden gehad.

De onderzoekers ontdekten ook dat de verontreinigende stoffen stikstofoxiden geassocieerd waren met een verhoogd risico op beroerte en overlijden.

“Er is meer onderzoek nodig, maar het is mogelijk dat het verminderen van blootstelling aan zware niveaus van luchtvervuiling een rol kan spelen bij het verminderen van de progressie van een beroerte,” zei Lin. “Mensen kunnen hun blootstelling verminderen door op dagen met zware vervuiling binnen te blijven, minder buiten te bewegen, maskers te dragen om fijnstof uit te filteren en luchtreinigers te gebruiken.”

Lin merkte op dat de resultaten niet bewijzen dat luchtvervuiling een beroerte, hart- en vaatziekten of overlijden veroorzaakt, ze laten alleen een verband zien.

Mensen die werden blootgesteld aan hoge niveaus van luchtvervuiling hadden meer kans op een eerste beroerte, hart- en vaatziekten na een beroerte of overlijden.

Een beperking van het onderzoek was dat de blootstelling aan luchtverontreiniging alleen aan het begin van het onderzoek werd beoordeeld en alleen op basis van waar de deelnemers woonden.

Vertaling: Andre Teirlinck