Luchtverontreiniging funest bij IC opname of overlijden bij COVID-19

Nieuwe studie toont aan dat aanhoudende blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in woongemeenschappen de gezondheidsresultaten voor COVID-19-patiënten kan beïnvloeden.

Door Mount Sinai geleide onderzoekers in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine rapporteerden op 8 december dat In het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten die in hun buurt chronisch waren blootgesteld aan veel fijnstof, zoals rook, roet en vuil, een verhoogd risico hadden op opname op de intensive care (ICU) ) en overlijden.

De bevinding draagt ​​bij aan ons begrip van omgevingsfactoren die de risico’s van COVID-19 vergroten. De onderzoekers merkten op dat chronische blootstelling aan luchtvervuiling het pulmonale immuunsysteem kan veranderen, systemische ontsteking kan verhogen en kan worden geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en metabool syndroom. COVID-19-infecties en sterfgevallen zijn ook onevenredig voorgekomen onder zwarte, Latin en inheemse bevolkingsgroepen, evenals onder personen met risicofactoren op basis van geslacht, leeftijd en bestaande comorbide ziekten zoals diabetes en obesitas.

“De COVID-19-pandemie heeft de cruciale rol van het milieu op gezondheidsverschillen op de voorgrond geplaatst. Deze gegevens suggereren dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, zelfs bij concentraties onder de wettelijke normen van het Amerikaanse Environmental Protection Agency, geassocieerd is met hogere COVID-19-morbiditeit en mortaliteit onder gehospitaliseerde patiënten”, zei corresponderend auteur Alison Lee, MD, MS, assistent-professor of Medicine (Pulmonary, Critical Care en Sleep Medicine), en Pediatrics, aan de Icahn School of Medicine op de berg Sinaï. “Kritiek is dat luchtvervuiling een aanpasbare risicofactor is. Beleid om luchtvervuiling te verminderen moet worden beschouwd als een noodzakelijke maatregel voor de volksgezondheid, vooral in gemeenschappen die onevenredig gevoelig zijn voor de schadelijke effecten van luchtvervuiling.”

Een team van onderzoekers voerde een retrospectieve analyse uit van meer dan 6.500 COVID-19-patiënten die waren opgenomen in zeven ziekenhuizen in New York City met etnisch diverse patiëntenpopulaties, waaronder Mount Sinai Morningside, Mount Sinai Queens, NYC Health + Hospitals/Elmhurst en NYC Health + Hospitals /Queens – tijdens de eerste piek van de pandemie van maart tot augustus 2020. De onderzoekers schatten de blootstellingsniveaus aan verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof, stikstofdioxide en zwarte koolstof op de woonadressen van de patiënten op het moment van opname. Het team beoordeelde vervolgens de resultaten, waaronder mortaliteit, ICU-opname en intubatie. Ze ontdekten dat chronische blootstelling aan fijnstof, zelfs bij niveaus onder de huidige wettelijke drempels, geassocieerd was met een 11 procent hoger risico op sterfte en 13 procent hoger risico op opname op de IC. Verkennende analyses suggereerden dat jongere gekleurde mensen bijzonder vatbaar kunnen zijn.

De studie is ontwikkeld door deelname aan de COVID-19 Unit for Research at Elmhurst (CURE-19) samenwerking, een initiatief van Mount Sinai’s Arnhold Institute for Global Health en NYC Health + Hospitals/Elmhurst and Queens om de wereldwijde pandemie en onderliggende oorzaken te onderzoeken.

“Er is nog veel dat we niet weten over het coronavirus, en daarom zijn initiatieven zoals het CURE-19-partnerschap van het grootste belang in de strijd tegen deze pandemie en ons voortdurende herstel”, zegt co-auteur Stanley Pierre, MD, MPA, NYC Health + Hospitals/Queens Patient Safety Coordinator en directeur van het Clinical Centers of Excellence Development Program. “Door beter te begrijpen wat en hoe omgevingsfactoren een rol spelen in de gezondheid van New Yorkers en de aan COVID-19 gerelateerde risico’s, kunnen we niet alleen patiënten op de lange termijn beter behandelen, maar krijgen we ook de kans om te pleiten voor veranderingen die ernstige ziekten in de toekomst kunnen helpen voorkomen.”

Naast onderzoekers van CURE-19 hebben experts van Columbia University en de University of California, Berkeley bijgedragen aan het onderzoek. Het werd ondersteund door subsidies van het National Institute on Minority Health and Health Disparities (R01MD013310), het National Institute of Environmental Health Sciences (P30ES023515, P30ES009089), het Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (P2CHD058486), en de National Hart-, Lung- and Bloodinstitute (K23HL135349).

Vertaling: Andre Teirlinck