Longechografie openbaart duur en ernst coronavirus (COVID-19)

Volgens een open-access artikel in ARRS’ American Journal of Roentgenology (AJR), zou longechografie zeer gevoelig zijn voor het signaleren van afwijkingen bij patienten met het coronavirus (COVID-19), met B-lijnen, een verdikt borstvlies en longconsolidatie als meest opvallende kenmerken.

“Bovendien,” concludeert Yao Zhang van China’s Beijing Ditan Hospital, “geven onze resultaten aan dat de uitkomsten van longechografie gebruikt kunnen worden om zowel de duur van de infectie als de ernst van de ziekte weer te geven.”

Van 3 tot 30 maart 2020 maakten Zhang en zijn collega’s longecho’s van op opeenvolgende patienten met positieve ‘reverse transcriptase polymerase chain reaction (RTPCR) testresultaten met ernstig acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dmv de Fisher exact test om de percentages te vergelijken bij patienten met alle longecho uitkomsten tussen groepen met verschillende symptomenperiodes en de ernst van het ziektebeeld.

Alle 28 patienten (14 mannen en 14 vrouwen in de leeftijden 21-92) testten positief op zowel longecho’s als borst scans. Op de longecho’s waren B-lijnen aanwezig bij 100% van de patienten, en 19 (67,9%) hadden longconsolidatie. Verdikte pleurale lijnen werden aangetoond bij 17 patienten (60,7%) en slechts 1 patient (3,6%) vertoonde een kleine hoeveelheid effusie (vochtophoping- EL).

“Een verdikte pleurale lijn kwam meer voor op de longecho’s bij patienten met langere tussentijden na de eerste uitbraak van de symptomen,” merkte Zhang et al op, toevoegend dat pulmonale consolidaties – gevisualiseerd als weefselachtige hypo-echoische structuren, die duidelijk verminderde luchtdoorstroming lieten zien en grotere hoeveelheden ontstoken cellulair wondvocht – meer voorkwamen bij ernstige en kritische gevallen.

Zhang en zijn team onderkennen dat mobiele radiografie net zo bruikbaar kan zijn bij de beoordeling van consolidatie; “een draagbare, met de hand te bedienen longecho-apparaat of zelfs een robotgestuurd tele-longechosysteem (een unieke techniek voor artsen om hun patienten op afstand te scannen) brengt het aantal gezondheidswerkers en aan COVID-19 blootgestelde medische apparatuur nog meer terug,” schreef Zhang en zijn collega’s.

De auteurs van dit AJR artikel stelden ook voor dat het inventariseren van de mate van de ernst bij longecho’s, net zoals bij de mate van ernst bij conformiteitstests (CT’s) ontwikkeld zou moeten worden om vergelijkingen nauwkeuriger te kunnen faciliteren bij toekomstig onderzoek.

De laatste AJR podcastaflevering gaat dieper in op “Longechoscopie uitkomsten bij Coronavirus Disease-19 (COVID-19) patienten,” waarbij vastgesteld wordt dat, vergeleken met CT, echografie mobiel is, minder kostbaar, en geen straling gebruikt – wat echografie een bruikbaar hulpmiddel maakt voor triage, vooral in pre-ziekenhuis/poliklinische instellingen en het vaststellen van de ernst van de stratificatie (indeling van de gelaagdheid -EL) en het monitoren hiervan, vooral bij patienten in kritieke toestand waarbij verplaatsing moeilijk is en die zorgvuldig beademingsbeheer nodig hebben.

Opgericht in 1900 is de American Roentgen Ray Society (ARRS) de eerste en oudste radiologische maatschappij in Noord Amerika, gericht op de bevordering van de geneeskunde door het vak radiologie en zijn aanverwante wetenschappen. Als internationaal forum voor voortgang in medische beeldtechnieken sinds de ontdekking van de X-ray, onderhoudt ARRS zijn missie voor de verbetering van de gezondheid met behulp van een gemeenschap, toegewijd aan voortgang van kennis en vaardigheden met een jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst, maandelijke publicaties van het peer-reviewed American Journal of Roentgenology (AJR), kwartaal uitgaven van InPractice magazine, AJR Live webinars en podcasts, actuele symposia, educatief materiaal in print en online, alsmede toegekende studiebeurzen via Roentgen Fund®.

Vertaling: Ellen Lam