Leukemie komt vaker voor bij reddings- en herstelwerkers World Trade Center

Hulpverleners die werkten op de plek van het World Trade Center na de aanslagen van 11 september 2001, hebben in z’n totaal een verhoogd risico om kanker te krijgen, vergeleken met de rest van de bevolking, met name schildklierkanker, prostaatkanker, en voor het eerst genoemd, leukemie, volgens een Mount Sinai studie, in januari gepubliceerd in JNCI Cancer Spectrum.

Na de aanslagen op het World Trade Center, waren 50.000 werkers betrokken bij reddings- en herstelwerkzaamheden, waarvan velen van hen direct omringd werden door de stofwolk van de ingestorte torens. Vanaf dat moment tot het einde van de opruimwerkzaamheden op de rampplek, in juni 2002, zijn de werkers mogelijk blootgesteld aan een reeks van toxines, waarvan later bleek dat deze nadelige gezondheidseffecten opleverden, waaronder kanker.

De studie onderzocht het voorkomen van kanker bij hulpverleners, waaronder politiemensen, bouwvakkers, en telecommunicatiemedewerkers, en ontdekte het vaker voorkomen van kanker, met de grootste verhoging bij schildklierkanker. Het is de eerste studie die een verhoogd voorkomen van leukemie laat zien, waarvan bekend is dat het voorkomt na blootstelling aan beroepsmatige carcinogenen, waaronder benzine en andere bronnen die op rampplek aanwezig waren, in sommige gevallen met een lage dosering qua blootstelling en met een latentieperiode van enkele jaren.

Onderzoekers ontdekten ook dat noch de lengte van de periode die de eerste hulpverleners en herstelwerkers op de rampplek werkten, noch de intensiteit van de blootstelling, enige invloed had op de ontwikkeling van de vaker voorkomende soorten kanker. Echter, sommige risicofactoren—zoals de leeftijd van de hulpverleners op 11-9-2001, hun geslacht, en of ze destijds rookten—werden gelinkt met een verhoogd risico op kanker, hetgeen de noodzaak benadrukt van een voortdurende monitoring met betrekking tot de WTC reddings- en herstelwerkers.

“Deze studie laat het vaker voorkomen van diverse soorten kanker zien, vergeleken met eerder uitgevoerde studies waarbij de periode tussen blootstelling en de studie korter was”, zegt Susan Teitelbaum, PhD, Professor of Environmental Medicine and Public Health aan de Icahn School of Medicine in Mount Sinai en één van de hoofdauteurs van de studie. Door de lange latentieperiode van veel soorten kanker, is het mogelijk dat er hogere cijfers met betrekking tot andere soorten kanker, alsmede andere gezondheidsklachten gerelateerd aan blootstelling bij het World Trade Center, tevoorschijn zullen komen na langere periodes van studie”

Onderzoekers onderzochten post-9/11 kankergevallen onder 28729 reddings- en herstelwerkers, via geregistreerde gegevens met betrekking tot kanker in New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Florida, en North Carolina tussen 2002 en 2013. Hoewel het voorkomen van bepaalde soorten kanker, zoals longkanker niet hoger was in de bevindingen van deze studie, geloven de onderzoekers dat dit komt doordat deze soorten kanker zich ontwikkelen over een langere periode.

De studie werd ondersteund door contract 200-2017-93325 van de Centers of Disease Control and Prevention / National Institute for Occupational Safety & Health.

Vertaling: Arnoud