Leidt keelontsteking tot de ontwikkeling van tics?

Een nieuwe studie heeft geen verband gevonden tussen een keelontsteking en de ontwikkeling van tics bij kinderen met een ouder of broer of zus met een chronische tic stoornis. Het onderzoek is gepubliceerd in het online nummer van Neurology® van 2 februari 2022, het medisch tijdschrift van de American Academy of Neurology.

Tics zijn repetitieve bewegingen en vocalises die worden ingegeven door een drang om ze te produceren. Ze zijn het bepalend kenmerk van chronische tic stoornissen zoals het Tourette syndroom, een neurologische ontwikkelingsstoornis die in de kindertijd begint.

“Er is veel discussie geweest over de vraag of de bacteriën die keelontsteking veroorzaken, groep A-streptokokken, een rol spelen bij de ontwikkeling van tic stoornissen, waarbij eerder onderzoek gemengde resultaten opleverde”, zei Anette Eleonore Schrag, MD, PhD, van de universiteit College London in het Verenigd Koninkrijk. “Ons onderzoek keek naar een populatie van kinderen met een hoger risico op het ontwikkelen van tics vanwege het hebben van een eerstegraads familielid met een tic stoornis en vond geen verband tussen blootstelling aan streptokokken en de ontwikkeling van tics.”

De studie omvatte 259 kinderen in de leeftijd van drie tot tien jaar die geen tics hadden, maar bij wie een ouder of broer of zus een chronische tic stoornis had. Deze kinderen werden aan het begin en tijdens het onderzoek getest op streptokokken infecties, gedetecteerd via keeluitstrijkjes en bloedonderzoek om antilichamen op te sporen die wijzen op een infectie.

De deelnemers werden gemiddeld 1,6 jaar gevolgd, met afwisselende medische evaluaties, hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch om de twee maanden. Ouders hielden ook wekelijks een dagboek bij en kregen de opdracht om eventuele tekenen van tics bij hun kind zo snel mogelijk te melden. Het begin van een tic werd gedefinieerd als het optreden van een plotselinge, onwillekeurige beweging of vocalise op drie of meer dagen binnen een periode van drie weken, wat altijd werd bevestigd bij onderzoek.

In de loop van het onderzoek ontwikkelden 61 kinderen, of 24%, tics.

Onderzoekers vergeleken de frequentie van tic stoornissen bij kinderen die streptokokken hadden met kinderen die dat niet hadden en vonden geen verband tussen het hebben van een streptokokken infectie en de ontwikkeling van tics. Na correctie voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de ouders was er nog steeds geen verband.

Toen onderzoekers de deelnemers twee jaar na het einde van het onderzoek volgden, hadden nog zeven kinderen tics ontwikkeld, maar onderzoekers vonden nog steeds geen verband tussen tics en streptokokken.

Vertaling persbericht : Andre Teirlinck