Koken op hout veroorzaakt longschade

Volgens een studie gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) laat geavanceerde beeldvorming met CT zien dat mensen die koken op biomassa, zoals hout, het risico lopen aanzienlijke schade aan hun longen op te lopen door het inademen van gevaarlijke concentraties van verontreinigende stoffen en bacteriën.

Ongeveer 3 miljard mensen over de hele wereld koken op biomassa. Verontreinigende stoffen door koken met biomassa leveren een belangrijke bijdrage aan de naar schatting 4 miljoen sterfgevallen per jaar door vervuilde lucht.

Terwijl initiatieven op het gebied van de volksgezondheid hebben geprobeerd ondersteuning te bieden aan de overgang van biomassa naar schoner brandend vloeibaar petroleumgas als brandstofbron blijft een aanzienlijk aantal huishoudens biomassa gebruiken. Financiële beperkingen en onwil om te veranderen van gewoonten gecombineerd met een gebrek aan informatie over de impact van rook uit biomassa op de gezondheid van de longen, zijn belangrijke factoren.

“Het is belangrijk om de vroege veranderingen op te sporen, te begrijpen en ongedaan te maken die ontstaan als reactie op chronische blootstelling aan emissies van brandstof uit biomassa emissies,” zei co-auteur van de studie Abhilash Kizhakke Puliyakote, Ph.D., postdoctoraal onderzoeker aan de University of California San Diego School of Medicine.

Een multidisciplinair team onder leiding van Eric A. Hoffman, Ph.D., aan de University of Iowa, in samenwerking met onderzoekers van het Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, onderzocht de impact van vervuilende stoffen bij 23 mensen die koken met vloeibaar petroleum, gas of hout in Thanjavur, India.

De onderzoekers maten de concentraties van verontreinigende stoffen in de woningen en bestudeerden vervolgens de longfunctie van de individuën met behulp van traditionele testen zoals spirometrie. Ze gebruikten ook geavanceerde CT-scans voor kwantitatieve metingen – ze namen een scan bij het inhaleren en een andere bij uitademing en maten het verschil tussen de resultaten om te zien hoe de longen reageerden.

Uit analyse bleek dat degenen die kookten met biomassa uit hout,  blootgesteld werden aan hogere concentraties van verontreinigende stoffen en bacteriële endotoxinen vergeleken met gebruikers van vloeibaar petroleumgas. Ze hadden ook een significant hoger niveau van luchtinsluiting in hun longen, een aandoening geassocieerd met longziekten.

“Luchtinsluiting vindt plaats wanneer een deel van de long niet efficiënt lucht kan uitwisselen met de omgeving; bij de volgende inademing krijgt men niet genoeg zuurstof in die regio en elimineert koolstof”, zei Dr. Kizhakke Puliyakote. “Dat deel van de long heeft een verminderde gasuitwisseling.”

De onderzoekers vonden een kleinere subgroep van gebruikers van biomassa die er erg veel hoge niveaus van luchtinsluiting en abnormaal weefsel vertoonden, zelfs wanneer vergeleken met andere gebruikers van biomassa. Bij ongeveer een derde van de groep belandde meer dan 50% van de lucht die ze inademden in de longen.

“Deze verhoogde gevoeligheid in een subgroep wordt ook gezien in andere onderzoeken op tabaksrokers en er kan ook een genetische basis zijn die sommige individuen gevoeliger maakt voor hun omgeving,” zegt Dr. Kizhakke Puliyakote.

CT voegde belangrijke informatie toe over het effect van rook op de longen voordien onderschat bij conventionele tests.

“De omvang van de schade door biomassa wordt niet goed in beeld gebracht door traditionele tests,” zei Dr. Kizhakke Puliyakote.  “Je hebt geavanceerde, gevoelige technieken zoals CT-beeldvorming nodig. Het belangrijkste voordeel van beeldvorming is dat het zo gevoelig is dat men subtiele veranderingen kan ontdekken voordat ze zich ontwikkelen tot een volledige ziekte, en men kan de ziekteprogressie volgen over korte perioden.”

Het ontbreken van emfyseem in de studiegroep suggereert dat blootstelling aan rook uit biomassa de kleine luchtwegen in de longen aantast, zei Dr. Kizhakke Puliyakote, hoewel er meer onderzoek nodig is om het ziekteproces te begrijpen. Hoe dan ook, de studieresultaten onderstrepen het probleem van het minimaliseren van blootstelling aan rook. Zelfs als er geen duidelijke symptomen zijn of ademhalingsproblemen kunnen de longen een letsel of ontsteking hebben dat bij sommige mensen onopgemerkt en mogelijk onopgelost kan blijven.

“Voor mensen die langdurig aan rook uit biomassa worden blootgesteld is een volledige beoordeling van de longfunctie cruciaal om ervoor te zorgen dat mogelijk letsel kan worden verholpen en passende interventies kunnen plaatsgrijpen,” zei Dr. Kizhakke Puliyakote.

Terwijl de studie zich richtte op koken met biomassa, zijn de bevindingen van belangrijke implicaties ook relevant voor blootstelling aan biomassa rook uit andere bronnen, inclusief bosbranden. “In combinatie met de toenemende prevalentie van biomassa rook als gevolg van bosbranden in de VS, kan deze studie waardevolle inzichten opleveren met betrekking tot de  groeiende aanval op de gezondheid van onze longen.”

Vertaling: Andre Teirlinck