Kan langere reproductieve periode vrouwen groter risico geven op Alzheimer?

Er wordt gedacht dat oestrogeen een rol speelt bij het risico van een vrouw om de ziekte van Alzheimer (AD) te ontwikkelen. Een nieuwe studie heeft een andere benadering gekozen voor het identificeren van risicofactoren voor AD door de associatie tussen de reproductieve levensduur van een vrouw als een indicator van endogene oestrogeenblootstelling en niveaus van cerebrospinale vloeistof-biomarkers te onderzoeken. Studieresultaten worden online gepubliceerd in Menopause, het tijdschrift van The North American Menopause Society (NAMS).

De ziekte van Alzheimer vertegenwoordigt 60% tot 70% van alle diagnoses van dementie, waardoor het de meest voorkomende vorm van dementie is. Ongeveer tweederde van degenen met AD zijn vrouwen. Dit is niet verrassend, want leeftijd is de grootste bekende risicofactor voor AD en vrouwen leven doorgaans langer dan mannen.

De incidentie van AD neemt snel toe vanwege de vergrijzing van de bevolking, dus er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om andere risicofactoren te identificeren, vooral die welke eventuele sekseverschillen kunnen verklaren. Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen zowel hogere als lagere oestradiol-bloedspiegels en het risico op dementie, terwijl andere geen associaties hebben gevonden. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat hormoontherapie na de menopauze het risico op dementie kan verhogen, maar andere hebben een verminderd risico aangetoond. Evenzo is cognitieve achteruitgang in verband gebracht met zowel langere als kortere reproductieve perioden.

Ondanks al het tegenstrijdige bewijs, hebben weinig of geen studies de associatie tussen oestrogeen en biomarkers voor AD in cerebrospinale vloeistof onderzocht, de heldere lichaamsvloeistof die wordt aangetroffen in de weefsels rond de hersenen en het ruggenmerg. In deze nieuwe studie werd 25 jaar lang een kleine steekproef van vrouwen gevolgd die vrij waren van dementie en een natuurlijke menopauze ondergingen. Op basis van de resultaten van de cerebrospinale vloeistofmonsters concludeerden onderzoekers dat een langere reproductieve levensduur geassocieerd was met verhoogde niveaus van AD-biomarkers in de preklinische fase van de ziekte; ze suggereerden echter dat grotere studies zouden moeten worden uitgevoerd om deze bevindingen te bevestigen.

Onderzoeksresultaten verschijnen in het artikel “Reproductieve periode en preklinische cerebrospinale vloeistofmarkers voor de ziekte van Alzheimer: een 25-jarige studie.”

“Deze kleine populatie-gebaseerde studie toonde een verband aan tussen de duur van de reproductieve levensduur (een surrogaatmarker voor blootstelling aan endogeen oestrogeen) en biomarkers van de ziekte van Alzheimer in het hersenvocht van vrouwen zonder dementie. Deze bevinding moet worden bevestigd in grotere studies maar kan een andere factor zijn die bijdraagt ​​aan de verhoogde last van de ziekte van Alzheimer bij vrouwen die, althans gedeeltelijk, waarschijnlijk verband houdt met veroudering en de langere levensverwachting bij vrouwen in vergelijking met mannen”, zegt Dr. Stephanie Faubion, medisch directeur van NAMS.