Kan een smartphone hoofdpijn veroorzaken?

In een rapport van de Amerikaanse National Library of Medicine werd een onderzoek gedaan om te bepalen of het gebruik van mobiele telefoons inderdaad hoofdpijn kon veroorzaken. Hoofdpijn is in het verleden losjes gebonden aan overmatig gebruik van mobiele telefoons, maar studies hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door kleine onderzoekspopulaties die niet over voldoende vermogen beschikten om voordeel of schade aan te duiden.

Om de relatie tussen het gebruik van mobiele telefoons en hoofdpijn beter te begrijpen, werd het onderzoek uitgevoerd met behulp van een kwantitatieve meta-analyse van dwarsdoorsnedestudies om het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en hoofdpijn nauwkeuriger te kunnen beoordelen.

De onderzoeken naar het verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en hoofdpijn werden vervolgens grondig geëvalueerd. In totaal werden 2.699 artikelen geïdentificeerd en beoordeeld. De resultaten van de meta-analyse en vele eerdere studies ondersteunden de huidige klinische opinie dat het gebruik van mobiele telefoons een verhoogd risico op hoofdpijn kan veroorzaken.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5626766/