Jojobeleid overheid – subsidie voor warmtepompen vervalt op 1 januari

Aardgasvrij

Veel installatiebedrijven zijn ongerust over de abrupte beëindiging van de subsidie. Als de subsidie wegvalt is het de vraag wie de extra kosten van nieuwbouwwoningen gaat betalen. Terpstra: ‘Projectontwikkelaars, woningcorporaties en huizenkopers gaan hierover met elkaar in discussie. Dat remt de productie van duurzame nieuwbouwwoningen, terwijl de vraag naar aardgasvrije nieuwbouw razendsnel toeneemt. Deze actie van minister Wiebes is onbegrijpelijk.’

1.000 tot 2.500 euro

De huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen bedraagt per nieuwbouwwoning 1.000 tot 2.500 euro. De regeling zou gelden tot 1 januari 2021. Techniek Nederland vindt dat de overheid subsidieregelingen voor een langere periode moet vaststellen. ‘Als we de energietransitie extra vaart willen geven, moeten consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn’, aldus Terpstra.

Ook geluidseis remt verduurzaming af

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde afgelopen zomer strengere geluidseisen aan voor warmtepompen. Ook deze maatregel, die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt, remt volgens Techniek Nederland de snelle verduurzaming van woningen in ons land. Veel fabrikanten zijn niet in staat om op zo’n korte termijn warmtepompen te ontwikkelen die maximaal 40 decibel aan geluid produceren. Techniek Nederland riep de minister daarom op om de geluidseis te versoepelen of de overgangstermijn te verlengen.