Invloed bedrijven vertraagt implementatie van volksgezondheidsbeleid wereldwijd

Volgens een onderzoek onder leiding van onderzoekers van het Karolinska Institutet en de London School of Hygiene & Tropical Medicine, gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Global Health, verloopt de implementatie van het door de WHO aanbevolen volksgezondheidsbeleid inzake alcohol, ongezond voedsel en tabak wereldwijd traag. De studie vond een bijzonder lage implementatie in arme, minder democratische landen en waar bedrijven meer invloed hadden, bijvoorbeeld door corruptie en politiek vriendjespolitiek.

In 2013 keurden de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie een lijst goed van zogenaamde ‘Best Buy’-beleidslijnen ter bestrijding van niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), zoals hartaandoeningen, kanker, diabetes en chronische longaandoeningen.

De lijst bevat 19 interventies gericht op het voorkomen, monitoren en behandelen van NCD’s, met bijzondere aandacht voor schadelijke producten zoals tabak, alcohol en ongezond voedsel. Dit beleid zou een cruciale rol kunnen spelen bij het behalen van de doelstelling van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, namelijk het verminderen van voortijdige NCD-sterfte met een derde tussen 2015 en 2030.

In de studie onderzochten de onderzoekers in hoeverre de WHO-lidstaten het beleid hadden geïmplementeerd en analyseerden ze of indicatoren op nationaal niveau correleerden met de mate van implementatie. De analyse is gebaseerd op drie zogenaamde NCD-voortgangsmonitorrapporten, waarin de mate van implementatie van NCD-beleid wordt gerapporteerd, evenals op een raamwerk van nationale indicatoren ontwikkeld door de auteurs van het onderzoek.

De onderzoekers stellen vast dat in 2020 gemiddeld slechts een derde van het volksgezondheidsbeleid volledig is uitgevoerd. Bij het toekennen van een half punt voor gedeeltelijk uitgevoerd beleid was de gemiddelde uitvoeringsscore 47 procent in 2020, tegenover 45,9 procent in 2017 en 39,0 procent in 2015.

De uitvoering was het laagst voor beleidsmaatregelen gericht op alcohol, ongezond voedsel en tabak. Zo had ongeveer tweederde van de landen de door de WHO aanbevolen beperkingen op het op de markt brengen van ongezond voedsel voor kinderen in 2020 niet geïmplementeerd. De uitvoering van maatregelen gericht op alcoholgebruik, waaronder beperkingen op verkoop en reclame, is tussen 2015 en 2020 zelfs versoepeld, terwijl voor maatregelen gericht op tabak, verbeterde het enigszins. De meest toegepaste interventies waren klinische richtlijnen en nationale actieplannen en doelen om NCD’s te bestrijden.

“Onze studie vond een trage algemene implementatie van het door de WHO aanbevolen NCD-beleid, vooral als het gaat om maatregelen die gericht zijn op risicofactoren zoals roken, alcohol en ongezond voedsel”, zegt corresponderend auteur Hampus Holmer, onderzoeker bij het Department of Global Public Health, Karolinska Institutet , die de studie uitvoerde in samenwerking met Luke Allen, research fellow aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine, VK, en professor Simon Wigley aan de Bilkent University, Turkije.

“Dit is zorgwekkend, aangezien niet-overdraagbare ziekten nu al de meest voorkomende doodsoorzaak zijn, waaronder vroegtijdige sterfte, in de wereld. Verschillende van deze ziekten zijn ook gekoppeld aan een verhoogd risico om te overlijden aan infectieziekten zoals COVID-19 of tuberculose”, voegt Hampus Holmer toe.

De vooruitgang was vooral traag in lage-inkomenslanden en landen met minder democratie. Onderaan de lijst staan ​​drie landen in West-Afrika – Equatoriaal-Guinea, Guinee-Bissau en Sierra Leone – met een tot twee gedeeltelijk geïmplementeerde beleidsmaatregelen. Noorwegen en Turkije staan ​​bovenaan de lijst met 90 procent geheel of gedeeltelijk uitgevoerde maatregelen.

De onderzoekers ontdekten dat de positieve relatie tussen democratie en implementatie teniet werd gedaan in landen met een bovengemiddelde mate van bedrijfsinvloed. De invloed van bedrijven werd gemeten met behulp van een bestaande index met 25 maatstaven voor de macht van bedrijven, waaronder corruptie, omkoping, vriendjespolitiek van overheidsfunctionarissen, buitenlandse investeringen en buitenlandse bijdragen aan politieke campagnes. Lobbyen maakte geen deel uit van de beoordeling vanwege een gebrek aan betrouwbare gegevens voor veel landen, wat een beperking van het onderzoek is.

“Onze analyse laat zien dat de politieke invloed van bedrijven wordt geassocieerd met de mate van implementatie – hoe meer invloed bedrijven hadden, hoe lager de mate van implementatie van preventieve volksgezondheidsmaatregelen”, zegt Luke Allen, de eerste auteur van het onderzoek. “Hoewel we geen causaliteit kunnen vaststellen, geven onze bevindingen aan dat er meer werk nodig is om met name lage-inkomenslanden te ondersteunen bij het introduceren van effectief NCD-beleid, vooral rond commerciële determinanten.”

De onderzoekers vonden ook een significante positieve correlatie tussen het aandeel sterfgevallen als gevolg van NCD’s en de uitvoering van het beleid, wat suggereert dat beleidsmakers meer geneigd zijn om op te treden naarmate de last van NCD’s toeneemt. Uitgestelde actie kan echter problematisch zijn, aangezien het jaren kan duren voordat het effect van preventie volledig effect heeft.

www.ki.se

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00359-4/fulltext