911 hulpverleners hebben een grotere kans op leverziekte

Onderzoekers van de Mount Sinaï hebben voor het eerst bewijs gevonden dat hulpverleners van het World Trade Center een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een leverziekte als ze direct na de aanslagen op de locatie aankwamen. Hun studie koppelt de toename van het risico op leverziekte aan de hoeveelheid giftige stof waaraan de arbeiders werden blootgesteld, die het grootst was onmiddellijk na de aanslagen van 11 september 2001.  De studie werd in juli gepubliceerd in het American Journal of Industrial Medicine.

De lever wordt vaak beïnvloed door blootstelling aan chemische stoffen vanwege zijn rol bij het ontgiften van vreemde stoffen. De vroege tekenen van de leverziekte hepatische steatose werden gedetecteerd in deze studie. Steatose betekent dat de lever abnormaal veel vet bevat.

In de nasleep van de aanval van 2001 werden meer dan 20.000 hulpverleners blootgesteld aan stof, zwevende deeltjes en chemicaliën waarvan bekend is dat ze levertoxiciteit veroorzaken, waardoor hun risico op met giftige stoffen geassocieerde leververvetting, waaronder de ernstigste vorm – met giftige stoffen geassocieerde steatohepatitis – toenam. wat kan leiden tot leverfalen en leverkanker. Mount Sinai houdt deze hulpverleners in de gaten als onderdeel van een federaal World Trade Center Health Program onder leiding van Michael Crane, MD.

“Onze studie toonde aan dat voortdurende controle op leverziekte gerechtvaardigd is bij hulpverleners van het World Trade Center – zoals wetshandhavers, brandweerlieden en herstelwerkers op elk gebied op de locatie – met name degenen die bij of kort na de aanvallen aankwamen en een hogere blootstelling hadden aan giftige stoffen,” zei de senior auteur van de studie, Claudia Henschke, MD, PhD, hoogleraar diagnostische, moleculaire en interventionele radiologie aan de Icahn School of Medicine of Mount Sinaï. “Op dit moment zijn er geen protocollen om responders op leverziekte te controleren; deze studie wijst op de noodzaak om dit probleem verder te bestuderen bij deze risicopopulatie.”

Onderzoekers ontdekten de leverziekte door longscans te analyseren van 1.788 World Trade Center responders die werden gevolgd door Mount Sinai’s World Trade Center Health Program Clinical Center of Excellence. Terwijl de scans werden genomen om de responders te controleren op longziekte die algemeen bekend is als een gezondheidsprobleem in verband met blootstelling aan Ground Zero, ontwikkelden onderzoekers een algoritme dat bewijs vond van leverziekte in het deel van de lever dat zichtbaar was op de scans.

Het algoritme kon bij iets meer dan 14 procent van de responders een lagere dichtheid in de lever vinden, wat wijst op leversteatose. Onderzoekers ontdekten later dat hulpverleners die eerder arriveerden – binnen ongeveer twee weken na de aanval en een hogere blootstelling hadden aan giftige stoffen op de site van het World Trade Center, meer bewijs van leverziekte vertoonden. Responders met een bijzonder lage dichtheid worden geëvalueerd voor mogelijke verwijzing naar leverspecialisten voor diagnose en behandeling.

“Ons eerdere werk vond dat bewijs van leverziekte drie keer zo hoog was in de longscans van World Trade Center responders in vergelijking met longscans van andere patiënten, dus deze nieuwe studie suggereert dat responders die eerder op Ground Zero arriveerden verbeterde monitoring op leverziekte zouden moeten krijgen ”, zei de hoofdauteur van de studie, Artit Jirapatnakul, PhD, assistent-professor diagnostische, moleculaire en interventionele radiologie aan de Icahn Mount Sinai. “Nu we dit verband kennen, is de volgende stap om te begrijpen waarom of hoe het giftige stof daadwerkelijk leverschade veroorzaakt.”

Vertaling: Andre Teirlinck