Hoge lipidenniveaus aan begin zwangerschap en hartafwijkingen bij kinderen

In een onderzoek in Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica hadden zwangere vrouwen met verhoogde bloedspiegels van bepaalde lipiden, met name triglyceriden, apolipoproteïne-A1 en apolipoproteïne-B, tijdens het eerste trimester meer dan twee keer zoveel kans om kinderen te krijgen met aangeboren hartziekte.

De studie omvatte 230 vrouwen van moeders die kinderen hadden met een aangeboren hartaandoening en 381 die kinderen hadden zonder hartaandoening.

De auteurs merkten op dat hun bevindingen het belang van het behouden van een goede gezondheid tijdens de zwangerschap herhalen. “Ook kan het onderzoeken van het verband tussen het lipidenprofiel van de moeder en het risico op aangeboren hartziekten helpen bij het ontwikkelen van interventiestrategieën”, zegt senior auteur Yong-Hao Gui, MD, MSc, van het kinderziekenhuis van de Fudan University in China.

Persbericht Wiley