Het ‘Havana-syndroom’ van de diplomaten in Cuba werd waarschijnlijk veroorzaakt door pesticiden

Professor Alon Friedman van de Ben-Gurion Universiteit (Israel) gaat een baanbrekend onderzoek presenteren tijdens het Breaking the Barriers of Brain Science Symposium [2] op 27 oktober in New York.

Een nieuwe interdisciplinaire studie over het “Havana-syndroom” [5] onder leiding van Dr. Alon Friedman MD van de Ben-Gurion University (BGU, Negev, Israël) en het Brain Repair Centre van de Dalhousie Universiteit in Nova Scotia, Canada wijst op een te hoge blootstelling aan pesticiden als de waarschijnlijke oorzaak van neurologische symptomen bij de Canadese diplomaten die in 2016 in Havana, Cuba woonden. Dit is de eerste studie die de Canadese diplomaten onder de loep neemt.

Het “Havana-syndroom” was de naam die werd gegeven aan de symptomen die aanvankelijk werden toegeschreven aan akoestische aanvallen op het personeel van de Amerikaanse en Canadese ambassades in Cuba. Vanaf augustus 2017 doken er rapporten op dat Amerikaanse en Canadese diplomatieke medewerkers die waren gestationeerd in Cuba verschillende gezondheidsproblemen hadden ondervonden. Er werd melding gemaakt van onder andere hoofdpijn, evenwichtsverlies, slaap-, concentratie- en geheugenproblemen.

Om te waarborgen de bevindingen van de onderzoekers correct worden geïnterpreteerd, kozen Dr. Friedman en zijn team ervoor om het onderzoek voorafgaand aan de peer-reviewed publicatie te bespreken met de Canadian Broadcasting Service. Deze omroep had een gelekt ontwerprapport van de studie in handen gekregen. De bron van het lek is onbekend.

Het onderzoek zal op zondag 27 oktober worden gepresenteerd op Breaking the Barriers of Brain Science Symposium [2] in New York.

De studie beschrijft de aard van de aandoening, specificeert de betrokken hersengebieden – inclusief de bloed-hersenbarrière – en suggereert een mogelijke oorzaak. De oorzaak moet worden gezocht in “cholinesteraseremmers” met “organofosforinsecticiden” als de bron [3]. Cholinesterase (ChE) is een van de belangrijkste enzymen voor het goed functioneren van het zenuwstelsel bij mensen en dieren.

Aan het onderzoek namen 23 Canadese diplomaten en hun familieleden deel die toen in Havana woonden. Verder waren er ook deelnemers die niet in Cuba woonden.

“We waren in staat om verschillende proefpersonen te testen voordat en nadat ze terugkwamen uit Cuba”, zegt Dr. Friedman. “Ons team nam veranderingen in de hersenen waar waarvan we zeker zijn dat ze ontstaan zijn in de periode dat proefpersonen in Havana verbleven”.

Dr. Friedman en zijn team maakten in het onderzoek gebruik van multidisciplinaire en kwantitatieve onderzoeksmethoden en pasten nieuwe visueel-diagnostische hulpmiddelen toe om de hersenen in beeld te brengen. Ze maakten onder andere gebruik van geavanceerde MRI-technieken (Magnetic Resonance Imaging) en magneto-encefalografie [4].

“Tijdens het verloop van het onderzoek riep elke ontdekking nieuwe vragen op”, zegt Dr. Friedman. “Het lokaliseren van de exacte locatie van waar de hersenen aangetast waren, was een belangrijke stap die ons hielp om de specifieke biochemische en toxicologische bloedtesten uit te kunnen voeren die ons naar de meest waarschijnlijke oorzaak van het letsel leidde, namelijk de herhaalde blootstelling aan neurotoxinen”.

In het onderzoeksteam was een breed scala aan disciplines vertegenwoordigd, zoals neurowetenschappen, neurologie, psychiatrie, audio-vestibulaire diagnostiek [6], toxicologie en zelfs diergeneeskunde.

“De studie bevestigt de noodzaak voor ons om meer te leren over het gebruik van pesticiden en andere toxines” zegt Dr. Friedman. “Pesticiden zijn een wereldwijd gezondheidsprobleem dat ons eraan herinnert hoeveel we nog moeten leren over de impact van die gifstoffen op onze gezondheid”.

Verwijzingen

[1] Vertaling Dick Schrauwen

[2] Barriers of Brain Science Symposium
https://www.bbb-conference.fraunhofer.de/

[3] Cholinesteraseremmers, organofosforinsecticiden
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinesterase
https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/rmpp_6thed_ch5_organophosphates.pdf

[4] MRI, Magneto-encefalografie
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Magneto-encefalografie

[5] Meer over het ‘Havanasyndroom’, zie Buzzfeed
– https://aabgu.org/cuba-havana-syndrome/#

[6] Audio-vestibulair
Invloed van geluid op de hersenfunctie
– https://www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen/Apeldoorn-Specialismen-Afdelingen-Biometrie/Medisch-ondersteunend-Biometrie/Audio-Vestibulaire-Functie.html