Het effect van hogere temperaturen op ons brein

Veranderende mondiale temperaturen kunnen leiden tot productiviteitsverlies voor werknemers over de gehele wereld, volgens Nancy Sicotte, MD, voorzitter van de afdeling Neurologie van Cedars-Sinai.

“Het is duidelijk dat er een optimale temperatuur is waarbij de hersenen en het lichaam het beste werken, en als de temperatuur te heet wordt, daalt de productiviteit omdat onze hersenen en lichamen niet op topsnelheid kunnen functioneren,” zei ze.

Sicotte wijst op een 2019-rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie, waarin de impact van hittestress veroorzaakt door wereldwijde klimaatverandering op arbeid en economische productiviteit werd onderzocht.

Het rapport voorspelt dat verhoogde hittestress en extreem weer veroorzaakt door klimaatverandering tot een vermindering van de werkuren zullen leiden, en dat de effecten van klimaatverandering werknemers in sectoren zoals de landbouw en de bouw onevenredig zullen beïnvloeden.