Herinnering aan angst in onze hersenen gegrift

Het meemaken van een angstaanjagende gebeurtenis is waarschijnlijk iets dat u nooit zult vergeten. Maar waarom blijft het je bij als andere soorten gebeurtenissen met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker te herinneren zijn?

Een team van neurowetenschappers van de Tulane University School of Science and Engineering en Tufts University School of Medicine hebben de vorming van angstherinneringen in het emotioneel centrum van de hersenen – de amygdala – bestudeerd en denken dat ze het mechanisme hebben gevonden.

In een notendop ontdekten de onderzoekers dat de stress-neurotransmitter noradrenaline, ook bekend als noradrenaline, de verwerking van angst in de hersenen vergemakkelijkt door een bepaalde populatie van remmende neuronen in de amygdala te stimuleren om een repetitief patroon van elektrische ontladingen te genereren. Dit uitbarstend patroon van elektrische activiteit verandert de frequentie van hersen golftrillingen in de amygdala van een rusttoestand naar een opgewonden toestand die de vorming van angstherinneringen bevordert.

Het onderzoek, onlangs gepubliceerd in Nature Communications, werd geleid door Jeffrey Tasker, professor cel- en moleculaire biologie van Tulane, de Catherine and Hunter Pierson Chair in Neuroscience en zijn promovendus Xin Fu.

Tasker gebruikte het voorbeeld van een gewapende overval. “Als je onder schot wordt gehouden, scheiden je hersenen een heleboel van de stress-neurotransmitter noradrenaline af, vergelijkbaar met een adrenalinestoot,” zei hij.

“Dit verandert het elektrische ontladingspatroon in specifieke circuits in je emotioneel brein, gecentreerd in de amygdala, die op zijn beurt de hersenen overbrengt naar een staat van verhoogde opwinding die geheugenvorming vergemakkelijkt, angstgeheugen, omdat het eng is. Dit is hetzelfde proces, denken wij, dat misgaat bij PTSS en ervoor zorgt dat je traumatische ervaringen niet kunt vergeten.”

Vertaling: Andre Teirlinck