Herhaald voorschrijven antibiotica verhoogt risico ziekenhuisopnames

Herhaald voorschrijven van antibiotica in verband gebracht met een hoger risico op ziekenhuisopnames

Epidemiologen aan de Universiteit van Manchester hebben een verband ontdekt tussen het aantal keren dat antibiotica werd voorgeschreven en het risico om opgenomen te worden in een ziekenhuis.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van ongeveer twee miljoen dossiers van patiënten uit Engeland en Wales met gegevens tussen 2000 en 2016. De dossiers hadden betrekking op veel voorkomende infecties zoals infecties aan de bovenste luchtwegen, infecties aan de urinewegen, oor- en borstinfecties en chronische aandoeningen zoals cystische fibrose en chronische longziekte. Deze laatste twee chronische ziekten werden bewust niet bij de studie betrokken.

Uit de analyse bleek dat patiënten aan wie in de afgelopen drie jaren 9 of meer keren antibiotica was voorgeschreven 2,26 keer zo veel kans hadden om in het ziekenhuis terecht te komen. Bij twee recepten was de kans 1,23 keer groter, bij 3 tot 4 recepten was de kans 1,33 keer groter en bij 5 tot 8 recepten was de kans 1,77 keer groter. Een recept was in de studie gedefinieerd als een antibioticakuur van een tot twee weken.

Professor Tjeerd van Staa van de Universiteit van Manchester zegt: “Huisartsen hebben de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om het voorschrijven van antibiotica te verminderen. Maar het is duidelijk dat het huisartsen aan middelen ontbreekt om antibiotica op een effectieve manier voor te schrijven. Dat geldt vooral voor patiënten die al eerder antibiotica hebben gebruikt. Ze schrijven vaak binnen enkele jaren meerdere keren antibiotica voor. Uit onze studie blijkt dat dit gekoppeld is aan een hogere kans op een ernstiger infectie die op haar beurt weer kan leiden tot opname in een ziekenhuis”.

Van Staa: “We weten niet waarom dit zo is, maar overmatig gebruik van antibiotica kan de goede bacteriën in de darm (microbiota) aantasten en daardoor de patiënten vatbaarder maken voor (ernstige) infecties. Verder kan het zo zijn dat in grote praktijken – waar de drukte groot is en behandelend arts de patiënt minder goed kent – de voorgeschiedenis van de patiënt te weinig wordt betrokken in de therapie. Verder zouden antibiotica vaak onterecht kunnen worden voorgeschreven bij virale infecties – waartegen antibiotica niet helpen”.

Francine Jury, klinisch projectmanager van de Universiteit van Manchester, zegt: “Er bestaan vrijwel geen officiële richtlijnen voor het herhaald voorschrijven van antibioticakuren bij (relatief onschuldige) veel voorkomende infecties”.

Het team benadrukt dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de eventuele biologische factoren die een rol spelen. De studie werd onlangs gepubliceerd in BMC Medicine

Dick Schrauwen (bewerking van Engels persbericht, zie: https://tinyurl.com/vbdmrxm)