Hartziekte belangrijkste bijwerking van kankerbehandeling

De MEP Heart Group en Challenge Cancer Intergroup hebben hun krachten gebundeld om aan te dringen op meer actie tegen kanker en cardiovasculaire comorbiditeiten en complicaties.

De oproep komt omdat de twee groepen van het Europees Parlement samen een bijeenkomst organiseerden waarin de interacties tussen kanker en hart- en vaatziekten (HVZ) en de mogelijkheden om de resultaten voor patiënten te verbeteren worden geschetst.

“Kanker en hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken in de Europese Unie en leggen veel druk op patiënten en hun families. De EU implementeert tal van initiatieven om de impact van deze ziekten op de levenskwaliteit van EU-burgers te verminderen. Deze omvatten het Europa’s Beating Cancer Plan, de farmaceutische strategie van de EU en de Horizon Europe Cancer Mission”, zei Sandra Gallina, directeur-generaal van DG SANTE van de Europese Commissie, de hoofdspreker op het evenement.

Hoewel algemeen beschouwd als volledig gescheiden ziekten, delen hart- en vaatziekten en kanker gemeenschappelijke aanpasbare en niet-aanpasbare risicofactoren die mensen vatbaar maken voor beide aandoeningen. Deze veel voorkomende risicofactoren zijn geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties tijdens kankertherapie, waarbij HVZ de meest voorkomende comorbiditeit is. De cardiovasculaire gevolgen van kankerbehandeling beperken vaak het vermogen om deze patiënten effectief te behandelen, waardoor optimale zorg in gevaar komt, en er is groeiende bezorgdheid dat de nadelige effecten kunnen leiden tot voortijdige morbiditeit en overlijden onder overlevenden van kanker. Kankerpatiënten lopen ook het risico op een overdaad aan sterfgevallen als gevolg van de impact van COVID-19, waarbij cardiovasculaire aandoeningen enkele van de meest voorkomende aanvullende onderliggende gezondheidsproblemen zijn die kunnen bijdragen aan dit risico.

De MEP Heart Group en Challenge Cancer Intergroup dringen er daarom bij de Europese Commissie op aan om HVZ te erkennen als de meest voorkomende comorbiditeit van kanker en kanker en zijn cardiovasculaire complicaties te positioneren als een centraal onderdeel van EU-beleid, wetgeving en onderzoeksfinanciering.

Prioriteit moet worden gegeven aan de volgende acties:

Europa’s kankerbestrijdingsplan
Verzamel, publiceer en implementeer via het Kenniscentrum Kanker data-intelligentie over cardiovasculaire complicaties tijdens de behandeling en overleving van kanker.
Neem acute en langdurige cardiovasculaire bijwerkingen van kankerbehandeling op in de Cancer Survivor Smartcard die wordt gelanceerd als onderdeel van het Better Life for Cancer Patients Initiative.
Integreer cardio-oncologie als kernonderdeel van een multidisciplinair kankertrainingsprogramma.
Investeer in en ondersteun strategieën voor preventie en vroege opsporing om te zorgen voor gelijke toegang tot holistische, multidisciplinaire en patiëntgerichte zorgtrajecten waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zijn.

Farmaceutische strategie voor Europa
Ervoor zorgen dat nieuwe definities en initiatieven die verband houden met onvervulde medische behoeften, de behoeften weerspiegelen die voortkomen uit cardiovasculaire comorbiditeiten van kanker en kwaliteit van leven.
Bevorderen van de agenda van door patiënten gerapporteerde resultaten en post-market surveillance om de kennis van en de respons op cardiovasculaire complicaties als gevolg van kankerbehandeling te vergroten.
Ondersteun de ontwikkeling van registers om alle medicijnen die worden ingenomen door patiënten met kanker en andere comorbiditeiten nauwkeurig te registreren om het begrip van geneesmiddel interacties te verbeteren en deze gegevens te gebruiken om mogelijke toxiciteiten te voorkomen.

Financieringsprogramma’s Horizon Europa en EU4Health
Ondersteuning van transnationaal gezamenlijk onderzoek naar kanker en cardiovasculaire comorbiditeiten via de Cancer Mission, Horizon Europe, EU4Health en Innovative Health Initiative.
Maak gebruik van, creëer waar nodig en koppel interoperabele registers tussen lidstaten om de cardiovasculaire complicaties van kankerbehandelingen in het kader van het EU4Health programma te monitoren.
Het is tijd om licht te werpen op het welzijn en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten op de lange termijn door de cardiovasculaire toxiciteit van kankerbehandeling aan te pakken. Een zorgvuldige analyse van de behoeften van deze patiënten zal de weg vrijmaken voor preventieve strategieën voor vroege opsporing en behandeling van mogelijke bijwerkingen.

Vertaling: Andre Teirlinck