Hartrevalidatie moet beter worden afgestemd op vrouwen

Vrouwen met hartziekten hebben in deze tijd flexibele opties nodig om levensstijlprogramma’s bij te wonen. Die opties moeten passen in hun drukke schema’s. Dat blijkt uit een studie op die op de Internationale Vrouwendag werd gepubliceerd.

“Vrouwen stellen anderen boven zichzelf ze hebben het druk met het voldoen aan de eisen die werk, gezin, kinderen en sociale omgeving aan hen stellen. Daarom hebben veel vrouwen het gevoel dat ze geen tijd hebben voor hartrevalidatie .

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. In 2015 waren die ziekten verantwoordelijk voor een derde van alle vrouwelijke sterfgevallen.

Na een incident zoals een hartaanval wordt cardiale revalidatie aanbevolen. Die revalidatie omvat lichamelijke oefeningen, levensstijleducatie, stoppen met roken en psychologische ondersteuning. Voordelen zijn: betere fitheid, kwaliteit van leven, geestelijke gezondheid en een kleiner risico op een tweede incident.

Vrouwen nemen minder deel (10-20% minder) aan revalidatieprogramma’s dan mannen. Ook breken meer vrouwen (35%) dan mannen (29%) zo’n programma vroegtijdig af. Daar staat tegenover dat vrouwen vaak lokale – niet op hartrevalidatie gerichte – oefenklassen bijwonen.

De centrale vraag van de onderzoekers was dan ook: Hoe kunnen we de deelname van vrouwen aan het fysieke aspect (lichamelijke oefeningen) van hartrevalidatie vergroten?

Om de drempels die vrouwen ervaren en de kenmerken van lokale oefenprogramma’s te achterhalen, voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit.
Resultaten van de literatuurstudie

Vrouwen ondervinden de volgende drempels:
– Sommige vrouwen zien cardiale revalidatie als een “herenclub”.
– De vaste tijden zijn onverenigbaar met de dagelijkse schema’s van vrouwen.
– De aangeboden fysieke activiteit past niet bij hun behoeften: sommigen vinden het te fysiek veeleisend, terwijl anderen het te weinig uitdagend vinden.
– Vrouwen krijgen weinig steun van hun naaste omgeving.
– Vrouwen voelen zich vaak schuldig omdat ze hun gezin te kort doen.
– De lessen zijn vaak in ziekenhuizen (te) ver weg.
Daar staat tegenover dat
– Lokale oefenprogramma’s flexibele tijdstippen en handige locaties hebben.

Aanbevelingen

De auteurs doen de onderstaande aanbevelingen om hartrevalidatie te moderniseren en aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

– Bied leuke fysieke activiteiten aan, zoals Zumba, voetbal, groepswandelen, tai chi, dansen en qigong.
– Maak gebruik van oefeningen aangestuurd door smartphones en/of spelcomputers.
– Stem de lessen af op leeftijd: praktische oefeningen – bijvoorbeeld aankleden, moeilijke plekken bereiken, in en uit bed stappen, valrisico verminderen – voor oudere vrouwen en intensieve oefeningen – bijvoorbeeld intervaltraining – voor jonge vrouwen.
– Zorg voor flexibele lesuren – bijvoorbeeld elke dag – die passen bij de drukke schema’s van vrouwen.
– Stem de oefeningen af op het weer – bijvoorbeeld, bij mooi weer buiten wandelen, bij slecht dansen in de gymzaal.
– Houd lessen dichter bij het huis, de werkplek of het geloofshuis.
– Bevorder sociale interacties door groepsactiviteiten.
– Laat partners, vrienden en familieleden meedoen.

De auteurs lichten de aanbevelingen als volgt toe. “Flexibeler tijden komen vooral ten goede aan vrouwen die tijdgebrek, familieomstandigheden en werk als drempels noemen. De hoge deelname aan lokale groepslessen wijst erop dat vrouwen het sociale aspect op prijs stellen. Nabijheid van hartrevalidatielocaties kan helpen om transportproblemen op te lossen. We maken eerder tijd voor activiteiten die we leuk vinden. Dans lijkt een bijzonder aantrekkelijke optie omdat vrouwen dat het leuk, plezierig en motiverend vinden.”

Dick Schrauwen (Samenvatting van https://tinyurl.com/qwz84hl)