Grote zorgen over mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Veel kinderen en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking die in een instelling leven hebben hun familie – bijvoorbeeld hun vader, moeder, broer of zus – al wekenlang niet meer gezien. Dit in verband met de coronapandemie.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) riep ouders en andere naasten onlangs op om te laten weten wat hiervan de gevolgen zijn. In zeer korte tijd reageerden maar liefst driehonderd familieleden uit heel Nederland. De signalen zijn alarmerend.

Uit hun verhalen blijkt dat de situatie ernstig is en volgens een aantal van hen zelfs totaal onhoudbaar. Grote zorgen bestaan er onder meer over de psychische gezondheid van de personen met autisme en een verstandelijke beperking die in een zorginstelling leven.

Zo signaleren naasten (maar ook zorgprofessionals, zie bijvoorbeeld het interview met een AVG-arts in het bijgevoegde dossier) een toename van angst, depressie, eenzaamheid, stress, automutilatie en agressie. Dit is niet alleen het gevolg van het gebrek aan contact met de familie, maar ook van het wegvallen van alle vertrouwde structuur. Denk bijvoorbeeld aan het aflasten van de dagelijkse dagbesteding buiten de deur. Voor deze doelgroep is structuur vaak van levensbelang.

De NVA heeft veel begrip voor de huidige strenge maatregelen die moeten zorgen voor een indamming van het coronavirus. Maar de organisatie denkt ook dat de huidige situatie voor deze doelgroep niet nog veel langer kan duren. Omdat zij leidt tot onvoorstelbaar veel leed bij zowel de bewoners als hun naasten.

De NVA roept het ministerie van VWS, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Tweede Kamer op om mee te denken over een manier waarop dit leed binnen afzienbare termijn verlicht kan worden.

Ook vraagt de NVA deze partijen om ervoor te zorgen dat zowel bewoners als zorgprofessionals in de instellingen eindelijk over voldoende beschermingsmaterialen en coronatesten kunnen gaan beschikken. Dit is essentieel omdat het in deze zorginstellingen vrijwel onmogelijk is om voldoende afstand van elkaar te houden. Uit de reacties op de NVA-oproep blijkt dan ook dat veel ouders zich op dit moment grote zorgen maken over de gezondheid van zowel hun naaste als diens verzorgers.