Groepscursus bij behandeling angst en depressie.

De allereerste proef van een revolutionaire groepsbenadering bij angst en depressie heeft aangetoond dat deze niet minder effectief is dan de één-op-één-sessies die duizenden mensen elke dag op de NHS ontvangen.

De proef vergeleek de ‘Take Control Course’ voor maximaal 20 personen – bedacht door onderzoekers van de Universiteit van Manchester – met standaard praattherapie. Beide vonden plaats in zes wekelijkse sessies.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Cognitive Behavioral Therapy en gefinancierd door de Economic and Social Research Council.

De cursus – gebaseerd op de Perceptual Control Theory – volgt een nauwkeurig programma en leert deelnemers over het belang van controle in het leven – wanneer ze ernaar moeten streven, wanneer ze moeten loslaten en hoe ze tegenstrijdige prioriteiten in evenwicht kunnen brengen.

Ze leren hoe ze angsten het hoofd kunnen bieden en hoe ze het grotere plaatje en doelen op langere termijn kunnen zien, daarbij gebruikmakend van hun eigen sterke punten.

Deelnemers hoeven niet over hun geestelijke gezondheid te praten, maar kunnen dat wel als ze dat willen.

Bij de gerandomiseerde gecontroleerde studie, uitgevoerd door het door de Universiteit van Manchester geleid team, waren 156 mensen betrokken die werden gerekruteerd uit de dienst NHS Improving Access to Psychological Therapies (IAPT).

Ze kregen de Take Control-cursus aangeboden of de vastgestelde zes sessies van één-op-één-therapie aangeboden door IAPT.

Deelnemers, meestal doorverwezen door hun huisarts, werden geworven bij Salford Six Degrees Social Enterprise, een IAPT-service met lage intensiteit.

Na een follow-up van zes maanden was er geen bewijs van verschil in resultaten van geestelijke gezondheid  tussen de twee interventies. Na nog eens zes maanden waren er echter niet genoeg gegevens om definitieve resultaten te geven.

De maatregelen die door de onderzoekers werden gebruikt, omvatten een vragenlijst over de gezondheid van de patiënt, een depressieschaal, een vragenlijst over gegeneraliseerde angststoornis en andere psychologische hulpmiddelen.

Hoewel de cursus de afgelopen acht jaar is gegeven door Six Degrees en is aangepast voor gebruik op middelbare scholen voor de Manchester Healthy Schools, is dit de eerste keer dat deze is beoordeeld door een gerandomiseerde studie. Het is ook online bezorgd.

Lydia Morris, klinisch docent aan de Universiteit van Manchester, was de hoofdauteur en werkte samen met Warren Mansell, lezer aan de Universiteit van Manchester en hoogleraar geestelijke gezondheid aan de Curtin University, Perth.

Hij zei: “Er zijn veel effectieve praattherapieën voor veelvoorkomende psychische problemen zoals angst en depressie.

“Het opleiden van therapeuten is echter duur en sommige mensen ontmoeten elkaar liever in groepen dan met iemand over hun problemen te praten.

“Het succes van één-op-één-gesprekstherapieën kan vaak afhangen van het vertrouwen tussen de therapeut en de cliënt.

“De Take Control-cursus wordt echter altijd in exact hetzelfde format gegeven.”

Dr. Morris van heeft de cursus mede ontwikkeld als onderdeel van haar promotieonderzoek.

Ze zei: “Dit onderzoek toonde aan dat de Take Control-cursus een efficiënt alternatief zou kunnen zijn voor één-op-één-therapie voor veelvoorkomende psychische problemen, en kan ook een evidence-based alternatief zijn voor mensen die geen individuele therapie willen.”

Co-auteur Tanya Wallwork heeft de afgelopen tien jaar met Salford Six Degrees gewerkt en was co-auteur van de handleiding die wordt gebruikt door facilitators van de cursus.

Ze zei: “Zodra ik deze cursus ontdekte, wist ik hoe nuttig die zou kunnen zijn. En de uitkomsten bevestigen dat. Elke week gebruiken we objectieve metingen om de impact van deelname aan de cursus te beoordelen en de resultaten zijn consistent goed.

“De cursus kwam goed tot zijn recht tijdens Covid toen we deze via Zoom gingen geven. Het geeft deelnemers eigenlijk meer keuze, omdat ze kunnen kiezen om zichtbaar te zijn of niet.”

Een deelnemer aan de cursus zei: “Ik vond het erg nuttig om naar doelen te kijken en uit te zoeken wat belangrijk voor me is. Vooral als ik denk dat iets waar ik me te veel zorgen over maak maar een kleinigheid is, maar het gebruik van de opwaartse pijltechniek om erachter te komen waarom het belangrijk is, heeft me echt geholpen om naar het groter geheel te kijken in plaats van me te concentreren op details.

vertaling persbericht: Andre Teirlinck