Glucosespiegels beïnvloeden moedersterfte

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in PLOS Medicine door Joel Ray van ICES en de Universiteit van Toronto, Canada en collega’s geeft een verhoogde hemoglobine A1c vóór de zwangerschap – die de gemiddelde bloed glucoseconcentratie weergeeft – een hoger risico op bijwerkingen tijdens de zwangerschap, zelfs bij vrouwen zonder diabetes.

Diabetes mellitus en obesitas worden beide geassocieerd met een ongunstige zwangerschap, maar de relatie tussen pre-zwangerschap A1c en ernstig maternale morbiditeit of moedersterfte is onbekend. In de nieuwe studie gebruikten de onderzoekers gegevens uit de Canadese provincie Ontario tussen 2007 en 2015. De studie omvatte gegevens van 31.225 vrouwen van 16 tot 50 jaar met een levende of doodgeboren baby in het ziekenhuis en bij wie een A1c gemeten was binnen 90 dagen voor de conceptie. 28.075 van de vrouwen, 90% had geen bekende diagnose van diabetes mellitus.

Over het algemeen is het risico op ernstige maternale morbiditeit (SMM) of overlijden vanaf 23 weken zwangerschap tot 6 weken postpartum 2,2%. Voor elke 0,5% absolute toename van prA1c, was het relatief risico op SMM of overlijden 1,16 (95% CI 1.14-1.19, p <0.001) na correctie voor maternale leeftijd, multifetale zwangerschap, wereldregio van herkomst en afhankelijkheid van tabak/drugs. Vergeleken met degenen met een gezond preconceptie A1c (onder 5,8%), was het gecorrigeerd relatief risico op SMM of overlijden 1,31 (95% CI 1,06-1,62, p = 0,01) bij deze met een preconceptie A1c van 5,8-6,4% en 2,84 (95% CI 2,31-3,49, p <0,001) bij degenen met A1c groter dan 6,4%. Bij vrouwen zonder diagnose van diabetes die een A1c hadden van meer dan 6,4%, bedroeg het gecorrigeerd relatief risico 3,25 (95% BI 1,76-6,00, p <0,001).

De auteurs merken op dat de meeste vrouwen geen A1c-tests ondergaan, wat mogelijk heeft geleid tot selectiebias onder het cohort. Bovendien was de pre zwangerschap body mass index onbekend bij 77% van de deelnemers. Daarom is verder onderzoek  aangewezen. Toch hebben deze bevindingen gevolgen voor het gezondheidsonderzoek vóór de zwangerschap.

“Gezien het gemakkelijk en wijdverbreid gebruik, kunnen A1c-tests de vrouwen identificeren met reeds bestaande diabetes mellitus met een risico op ernstige maternale sterfte, op een manier die vergelijkbaar is met het huidig gebruik om die te herkennen met een hoger risico op foetale afwijkingen, vroeggeboorte en pre-eclampsie,” zeggen de auteurs. “Aangezien er momenteel geen aanbeveling is over A1c-testen  voor niet diabetische zwangere vrouwen, vooral bij vrouwen met obesitas en/of chronische hypertensie, kunnen onze bevindingen het onderzoek naar de voordelen van A1c-screening bij deze vrouwen ondersteunen.”

Vertaling: Andre Teirlinck