Gezonde gewoonten kunnen tot 10 extra jaren ziektevrij leven toevoegen

Volgens een studie verschenen in BMJ kan een gezonde levensstijl, waaronder niet roken, geen overgewicht en regelmatig sporten geassocieerd worden met een langere levensduur verwachting op 50-jarige leeftijd vrij van ernstige ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes.

Het aantal extra ziektevrije jaren is ongeveer 7,6 voor mannen en 10 voor vrouwen, vergeleken met deelnemers zonder deze leefstijl.

Over de hele wereld leven mensen gemiddeld langer maar naarmate ze ouder worden leven ze vaak met een handicap en chronische ziekten zoals kanker, hartaandoeningen en diabetes.

Leefstijlfactoren zoals roken, lichamelijke activiteit, alcoholgebruik, lichaamsgewicht en voeding beïnvloeden zowel de algemene levensverwachting als de waarschijnlijkheid van chronische ziekten, maar weinig studies hebben onderzocht hoe een combinatie van levensstijl factoren verband houden met een levensverwachting zonder dergelijke ziekten.

Om deze bewijskloof te dichten, analyseerden onderzoekers gegevens van 73.196 US geregistreerde vrouwelijke verpleegkundigen uit de Nurses Health Study en 38,366 US mannelijke gezondheidswerkers van de Health Professionals Follow-up Study, die bij inschrijving vrij waren van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes.

Vijf levensstijl factoren met laag risico – nooit roken, gezond gewicht (BMI), ten minste 30 minuten dagelijkse lichamelijke activiteit, matige alcoholinname, en een voeding van goede kwaliteit – werden gebruikt om een gezonde levensstijl score te berekenen.

De som van deze vijf scores samen gaf finaal een levensstijl score met laag risico variërend van 0 tot 5, waarbij hogere scores een gezondere lifestyle aangeven.

De deelnemers werden regelmatig beoordeeld over een periode van meer dan 20 jaar. Gedurende deze tijd werden nieuwe diagnoses en sterfgevallen door kanker, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes geregistreerd.

Na correctie voor leeftijd, etniciteit, familiale medische geschiedenis en andere potentieel invloedrijke factoren was de extra levensverwachting vrij van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes op 50-jarige leeftijd 24 jaar voor vrouwen die geen lage risicofactoren voor levensstijl hadden aangenomen en 34 jaar voor vrouwen die met vier of vijf lage risicofactoren hadden geleefd.

Een verder leven zonder één van deze chronische ziekten bedroeg 24 jaar bij mannen zonder levensstijl met een laag risico en 31 jaar bij mannen met vier of vijf levensstijl factoren met een laag risico.

Vrouwen met vier of vijf leefstijlfactoren met een laag risico hadden 10,6 jaar langere levensverwachting vrij van de belangrijkste chronische ziekten, bij mannen bedroeg dat 7,6 jaar.

Mannen die zwaar hadden gerookt (15 of meer sigaretten per dag) of zwaarlijvige mannen en vrouwen (body mass index van 30 of meer) scoorden het laagst (75% of minder) voor ziektevrije levensverwachting na  50-jarige leeftijd.

Dit is een observationele studie, dus kan de oorzaak niet vastgesteld worden, en de auteurs wijzen op enkele beperkingen, zoals vertrouwen op een zelfgerapporteerde levensstijl en de deelnemers waren voornamelijk blanke gezondheidswerkers; aldus zijn de resultaten niet te veralgemenen.

Aan de andere kant hadden de gegevens betrekking op een groot aantal mensen met gedetailleerde informatie en herhaalde beoordeling van leefstijlfactoren gedurende een lange follow-up periode.

Als zodanig zeggen de onderzoekers: “Openbaar beleid voor het verbeteren van voeding en een fysieke omgeving die ook bevorderlijk is voor een gezonde voeding en levensstijl als relevant beleid en regelgeving (bijvoorbeeld een rookverbod op openbare plaatsen of weren van transvetten in de voeding) zijn cruciaal voor het verbeteren van de levensverwachting, vooral een levensverwachting vrij van grote chronische ziekten.”

Vertaling: Andre Teirlinck