Gemailde screening kits voor colorectale kanker effectief

Nieuw onderzoek wijst uit dat mailing sets voor darmkanker screening naar Medicaid ingeschrevenen een kosteneffectieve manier kan zijn om de screening percentages te verhogen. De bevindingen zijn online gepubliceerd in CANCER, een peer-reviewed tijdschrift van de American Cancer Society (ACS).

Darmkanker is één van de meest gediagnosticeerde kankers, maar routinematige screening (zoals colonoscopieën en ontlastingstests thuis) kan de gevallen vroeg identificeren, wanneer de behandeling het meest effectief is. Ondanks aanbevelingen dat volwassenen regelmatig zouden worden gescreend in de leeftijd tussen 50 en 75 jaar, is meer dan een derde van de in aanmerking komende Amerikanen niet op de hoogte van dergelijke screening. Strategieën om screening bij deze volwassenen te stimuleren zijn onder meer mailing

screening herinneringen en mailing fecale immunochemische test (FIT) kits die bloed detecteren in ontlastingsmonsters.

Om de kosten en effectiviteit van deze twee bij Medicaid verzekerde populaties met een laag inkomen in te schatten en te vergelijken, ontwikkelde een team onder leiding van Alison Brenner, PhD, MPH, en Stephanie Wheeler, PhD, MPH, van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill’s Lineberger Comprehensive Cancer Center, een simulatiemodel van 35.000 Medicaid verzekerden tussen 52 en 64 jaar die te laat waren voor colorectale kanker screening om kosten en baten in de loop van de tijd te projecteren voor het ontvangen van een herinnering per post of een herinnering per post plus een FIT-kit.  Deze simulaties waren gedeeltelijk gebaseerd op een gerandomiseerde studie door deze onderzoekers bij de Medicaid populatie.

In de loop van een jaar is het aantal screeningen op dikkedarmkanker, inclusief zowel FIT’s als screening colonoscopieën, hoger voor het gemaild herinnering plus FIT-alternatief (23,2 procent) dan voor de gemailde  herinnering alleen (15,8 procent).

De gemailde herinnering plus FIT bespaarde kosten in vergelijking met het mailed reminder-only alternatief vanuit het perspectief van de Medicaid/staat omdat sommige patiënten die alleen de herinnering ontvingen een duurdere colonoscopie moesten krijgen, die Medicaid moet vergoeden.

Vanuit het oogpunt van de gezondheidskliniek/instelling waren de gemailde herinnering plus FIT extra kosten  slechts $ 116 per persoon. Deze kosten vallen binnen van wat besluitvormers doorgaans zouden willen betalen voor een extra persoon die wordt gescreend op darmkanker.

“Door te investeren in het verzenden van de testkits met de herinneringsbrieven, kunnen gezondheid afdelingen verwachten meer individuen te moeten screenen op darmkanker tegen relatief lage incrementele kosten, en Medicaid organisaties worden geacht daadwerkelijk kosten te besparen per extra gescreend persoon,”zei dr.Wheeler.’ Deze analyse levert sterk bewijs dat gezondheid organisaties en betalers zoals Medicaid aanzienlijk de screening op colorectale kanker bij lage inkomens en medisch achtergestelde bevolkingsgroepen kunnen verbeteren tegen redelijke kosten, zelfs als ze beperkt zijn in hun budgetten, door de implementatie van gemailde FIT-programma’s.”  Dr. Wheeler merkte op dat medisch kansarme populaties eerder overlijden aan colorectale kanker dan andere groepen en de screening daarop uitbreiden een efficiënte manier kan zijn om deze ongelijkheid helpen verhelpen.

De bevindingen zijn bijzonder actueel gezien de recente behoefte aan alternatieven voor persoonlijke bezoeken door artsen tijdens de COVID-19 pandemie. “Veel aspecten van preventieve gezondheidszorg zijn virtueel geworden of lopen via verzending per post vooralsnog, en dat is best waarschijnlijk dat sommige van deze diensten nooit volledig persoonlijk zullen terugkeren,” zei Dr. Brenner.” Beslissers hebben kritische begeleiding nodig bij het toewijzen van middelen voor virtuele of gemailde outreach zorgverlening. “Deze studie biedt een dergelijke begeleiding voor een belangrijke preventieve dienst: screening op darmkanker.

Een begeleidend editoriaal stelt dat “het tijd is voor prikkels en wetten die betalers motiveren om de volledige screening kosten te dekken en evidence-based programma’s om de screening te verhogen naar tenminste 80% screening op colorectale kanker in elke gemeenschap.”

Vertaling: Andre Teirlinck