Gehoorverlies is geen veel voorkomend symptoom van Covid

Gehoorverlies is waarschijnlijk geen veel voorkomend symptoom van Covid-19, zo blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Universiteit van Manchester en het Manchester Biomedical Research Centre (BRC) van het National Institute for Health and Care Research (NIHR).

Het virus wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks gezondheidsproblemen, waaronder gehoorverlies en andere gehoorstoornissen.

Door de wereldwijde prevalentie van Covid-19 en het belang van horen voor menselijke interactie is het echter belangrijk om te begrijpen of en hoe het virus het gehoor kan beïnvloeden, aldus het onderzoeksteam.

Hoofdauteurs Dr. Anisa Visram en Dr. Iain Jackson van de Universiteit van Manchester en een team van wetenschappers vergeleken twee groepen patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, een groep met Covid-19 en de andere zonder Covid-19.

Na het voltooien van de meest uitgebreide beoordeling van het gehoor tot nu toe, met behulp van een reeks op laboratorium gebaseerde gedrags- en fysiologische metingen en zelfrapportage, konden ze aantonen dat er bijna geen verschil in gehoor was tussen de twee groepen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het International Journal of Audiology.

De studie werd gefinancierd door giften aan de Covid-19 Research Appeal van de Universiteit van Manchester, en gedeeltelijk gefinancierd door RNID, The Dowager Countess Eleanor Peel Trust en NIHR Manchester Biomedical Research Centre (BRC).

Dr. Anisa Visram zei: “We weten dat virussen zoals mazelen, bof en meningitis het gehoorsysteem kunnen beschadigen. Het is ook bekend dat Covid-19 ons reuk- en smaakvermogen kan aantasten, dus was het redelijk om aan te nemen dat het ook ons gehoor zou kunnen aantasten. Onze studie was goed opgezet en uitgevoerd, en we geloven dat dit de grondigste beoordeling is van het gehoor bij mensen met Covid-19.”

Kevin Munro, hoogleraar audiologie aan de Universiteit van Manchester en hoofd van Manchester BRC Hearing Health zei: “Er was dringend behoefte aan dit zorgvuldig uitgevoerde klinisch en diagnostisch onderzoek om de langetermijn effecten van Covid-19 op het gehoorsysteem te onderzoeken. Veel eerdere studies werden tijdens de pandemie snel gepubliceerd, maar misten een goede wetenschappelijke nauwkeurigheid.”

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de lawine van informatie die tijdens de Covid-19-pandemie is geproduceerd een infodemie. De enorme hoeveelheid soms misleidende gegevens kan het vertrouwen in gezondheidsinstellingen en gezondheidsonderzoek ondermijnen.

Dr. Ralph Holme, Director of Research and Insight bij RNID, de liefdadigheidsinstelling die mensen ondersteunt die doof zijn, gehoorverlies of tinnitus hebben, zei: “We waren verheugd om deze studie te kunnen ondersteunen omdat we weten dat gehoorverlies een aanzienlijke impact kan hebben op het leven van mensen. De studie levert belangrijke informatie over de volksgezondheid op en het is geruststellend om te weten dat gehoorverlies voor de meerderheid van de mensen geen groot langetermijn gevolg is van Covid-19.”

Een klein aantal mensen met Covid-19 gaf aan meer moeite te moeten doen om te luisteren, maar er werden geen specifieke auditieve afwijkingen opgemerkt. Dit is een intrigerende bevinding en kan verband houden met bredere postvirale effecten zoals vermoeidheid en cognitieve stoornissen.

Professor Richard Ramsden, Trustee bij de Dowager Countess Eleanor Peel Trust zei: “Er zijn veel meldingen van gehoorverlies na Covid-19. Het is niet duidelijk of dit nevenbevindingen zijn of dat Covid-19 het gehoorsysteem beschadigt. Hoewel de studie incidenteel gehoorverlies als gevolg van Covid-19 niet kan uitsluiten, weten we nu dat er voor de meeste mensen niets aan de hand is.”

Het onderzoeksteam gebruikte een state-of-the-art op maat gemaakte wagen voor gehooronderzoek om naar de huizen van patiënten te reizen nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen, waardoor het onderzoek toegankelijk werd voor mensen die anders misschien niet hadden kunnen deelnemen.

Deze unieke onderzoeksfaciliteit is al door het team gebruikt in een eerdere studie om de nauwkeurigheid van hoortoestel aanpassingen bij baby’s te verbeteren. Nu de Covid-19-studie is afgerond, wordt de onderzoeksbus gebruikt om te beoordelen of het haalbaar is om naar verschillende locaties te reizen om gegevens te verzamelen van volwassenen met tinnitus.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck