Geen lood meer in PVC om de volksgezondheid te beschermen

Dinsdag heeft de Milieucommissie een resolutie aangenomen die bezwaar maakt tegen het voorstel van de Commissie om de regels betreffende loodconcentratie, en met name betreffende lood in PVC, te wijzigen. De leden zijn van mening dat de voorgestelde wijzigingen de menselijke gezondheid en het milieu niet voldoende beschermen, wat ook het primaire doel van de REACH-verordening is.

De verordening van de Commissie stelt voor het gebruik en de aanwezigheid van lood en zijn verbindingen te beperken in voorwerpen die zijn vervaardigd uit polyvinylchloride (PVC), een veelvuldig geproduceerde synthetische kunststof, waarbij een maximale concentratielimiet van lood van 0,1 gew.% Van het PVC-materiaal wordt vastgesteld. Het introduceert ook twee afwijkingen.

Geen uitzonderingen voor gerecycled PVC

EP-leden zijn niet tevreden met twee voorgestelde afwijkingen voor teruggewonnen PVC-materialen, die 15 jaar van kracht zullen zijn. Eén zou concentratie van lood mogelijk maken tot 2 gew.% Hard PVC en de andere 1 gew.% Flexibel / zacht PVC.

EP-leden herinneren eraan dat lood een giftige stof is die de gezondheid, inclusief onomkeerbare neurologische schade, zelfs in lage doses ernstig kan beïnvloeden. Zij zijn van mening dat de door de Commissie voorgestelde niveaus niet overeenkomen met “veilige niveaus” en onderstrepen dat er alternatieven voor PVC beschikbaar zijn. Ze benadrukken ook dat recycling het voortgezette gebruik van gevaarlijke stoffen niet moet rechtvaardigen, aangezien preventie prioriteit heeft boven recycling.

Volgende stappen

De resolutie werd aangenomen met 42 stemmen voor en 22 tegen bij 4 onthoudingen. Het zal nu in stemming worden gebracht tijdens de plenaire vergadering van februari in Straatsburg. Indien het Parlement binnen de gestelde termijn van 27 februari 2020 bezwaar maakt, wordt de ontwerpmaatregel niet door de Commissie vastgesteld. De Commissie kan een gewijzigd ontwerp indienen of een nieuw indienen.

Achtergrond

Het Parlement is al lang van mening dat het recyclen van PVC het probleem van zware metalen niet mag bestendigen. Lood in PVC is sinds 2015 in de EU uitgefaseerd vanwege de vrijwillige inzet van de PVC-industrie in de EU, maar lood in PVC blijft de EU binnenkomen via geïmporteerde producten.