Gedragsstoornissen door blootstelling aan prenatale corticosteroïden

Maternale antenatale behandeling met corticosteroïden is standaardzorg wanneer er een risico bestaat op vroeggeboorte. De behandeling verbetert de prognose van te vroeg geboren baby’s. Uit een nieuwe studie, uitgevoerd door experts van de Universiteit van Helsinki, de Universiteit van Oulu en het THL Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn, blijkt echter dat kinderen die worden blootgesteld aan maternale antenatale behandeling met corticosteroïden hogere percentages emotionele, gedrags- en psychologische ontwikkelingsstoornissen hebben dan niet-blootgestelde kinderen.

Het verschil in de percentages van deze aandoeningen was het duidelijkst bij kinderen die op termijn zijn geboren na blootstelling van de moeder aan de antenatale corticosteroïden, zoals gerapporteerd in de studie gepubliceerd in JAMA. Van de voldragen kinderen die werden blootgesteld aan deze maternale behandeling, werd bij 8,9% een emotionele, gedrags- of psychologische ontwikkelingsstoornis vastgesteld. Van de niet-blootgestelde voldragen kinderen was het percentage 6,3%.

In landen met een hoog inkomen wordt de prenatale behandeling met corticosteroïden al meer dan 30 jaar routinematig gebruikt. Aanbevelingen en klinische zorgrichtlijnen voor maternale antenatale behandeling met corticosteroïden verschillen tussen continenten en landen. In Finland wordt de behandeling momenteel aanbevolen wanneer het risico op premature bevalling 34 zwangerschapsweken of minder bedraagt. In bepaalde gevallen wordt de behandeling zelfs later tijdens de zwangerschap aanbevolen. Corticosteroïden versnellen de rijping van de foetus, vooral in de longen, en vergroten de veerkracht van het kind tegen de stress die het gevolg is van te vroeg geboren worden.

Het bevolkingsgebaseerde registeronderzoek maakte gebruik van gegevens uit het Finse medische geboorteregister en het zorgregister voor de gezondheidszorg. De registers worden bewaard door het THL Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn, de wettelijke statistische instantie voor sociale en gezondheidsgegevens in Finland. De onderzoekers volgden meer dan 670.000 alleenstaande kinderen geboren tussen 2006 en 2017. Van de zwangere moeders werd 2,2% behandeld met corticosteroïden toen vroeggeboorte op handen was.

Maternale behandeling met corticosteroïden is een effectieve behandeling, maar de voordelen en nadelen op lange termijn moeten nog steeds worden afgewogen

De onderzoekers benadrukken dat de behandeling met corticosteroïden bij de moeder een effectieve behandeling is en levensreddend kan zijn voor baby’s die extreem of te vroeg geboren worden. De afgelopen jaren is er echter veel gediscussieerd over het al dan niet uitbreiden van de indicaties voor behandeling na 34 zwangerschapsweken. In Finland wordt deze behandeling bijvoorbeeld aangeraden in het geval van een electieve keizersnede, tot 36 zwangerschapsweken. Zwangerschapsweek 36 verwijst naar een zwangerschap die 36 weken en 6 dagen heeft geduurd.

“Dit is een observationeel onderzoek en de resultaten bewijzen niet dat prenatale corticosteroïden de oorzaak zijn van de verhoogde risico’s die in het onderzoek worden gevonden. We concluderen echter dat het belangrijk is om de balans te wegen tussen de voordelen en nadelen op lange termijn, met name wanneer wordt overwogen om de behandelindicaties uit te breiden naar latere zwangerschapsweken. De prognose van te vroeg geboren baby’s tijdens latere zwangerschapsweken is zeer goed in landen met een hoog inkomen, ”zegt professor Eero Kajantie van de Universiteit van Oulu en het THL Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn.

“Van de moeders die werden behandeld met prenatale corticosteroïden, ging 45% door met het baren van een voldragen baby. Dit betekent dat het voorspellen van vroeggeboorte vaak erg moeilijk is, ‘voegt hij eraan toe.

Vinden niet verklaard door genen, roken of andere factoren

In het onderzoek is rekening gehouden met een aantal factoren die het risico op vroeggeboorte verhogen, waaronder zwangerschapsstoornissen bij de moeder en roken tijdens de zwangerschap. De studie vergeleek ook paren van moeders en broers en zussen die van een moeder zijn geboren, waarvan één broer of zus was blootgesteld aan antenatale behandeling met corticosteroïden bij de moeder en de andere broer niet.

Ook in deze vergelijkingen tussen broers en zussen hadden de aan de behandeling blootgestelde kinderen vaker emotionele, gedrags- en psychologische ontwikkelingsstoornissen, wat suggereert dat gedeelde genetische of familiale factoren deze associaties niet verklaren.

Bij voldragen kinderen konden de bevindingen niet worden toegeschreven aan een enkele, specifieke aandoening. Echter, bij te vroeg geboren kinderen van wie de moeder een behandeling met corticosteroïden had gekregen, was de mate van lichte verstandelijke beperking lager dan bij te vroeg geboren kinderen van wie de moeder de behandeling niet had gekregen. Deze bevinding komt overeen met de bevindingen die aantonen dat behandeling van moeders antenatale corticosteroïden de prognose van te vroeg geboren kinderen verbetert.

“Hoewel experimentele studies bij dieren hebben aangetoond dat behandeling met antenatale corticosteroïden schadelijke effecten heeft op de neurologische ontwikkeling van de nakomelingen, kunnen populatie-gebaseerde cohortstudies, zoals de onze, niet verifiëren of een van de schadelijke effecten op kinderstoornissen wordt veroorzaakt door behandeling met corticosteroïden bij de moeder of als een andere factor deze associaties verklaart.