GE Research team behandelt diabetes met behulp van echografie

Komen we dichter bij de dag dat diabetes niet langer wordt gecontroleerd en beheerd met bloedsuikertesten, insuline-injecties en medicamenteuze behandelingen?

Een door GE Research geleid team, dat bestaat uit de Feinstein Institutes for Medical Research, UCLA Samueli School of Engineering, Yale School of Medicine en Albany Medical College, heeft in onderzoeken van drie verschillende preklinische modelsystemen. Het team rapporteerde hun bevindingen in het laatste nummer van Nature Biomedical Engineering.

De gerapporteerde bevindingen vormen een belangrijke mijlpaal op het gebied van bio-elektronische geneeskunde, die nieuwe manieren onderzoekt om chronische ziekten zoals diabetes te behandelen met behulp van elektronische apparaten om het zenuwstelsel van het lichaam te moduleren. De afgelopen 6 jaar is GE Research een pionier geweest op het gebied van op echografie gebaseerde bio-elektronische geneeskunde en heeft het een nieuwe, niet-invasieve stimulatietechniek ontwikkeld die gebruikmaakt van echografie om specifieke neurale paden in organen die verband houden met ziekte te stimuleren. De diabetesstudies die in het artikel Nature Biomedical Engineering worden gerapporteerd, werden gedeeltelijk ondersteund door het Biological Technologies Office (BTO) van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Christopher Puleo, een senior biomedisch ingenieur bij GE Research die de diabetesstudies leidde en een corresponderende auteur van het Nature Biomedical Engineering-artikel, is enthousiast over de vooruitgang die het team heeft geboekt om deze potentiële nieuwe behandeling voor diabetes aan te tonen, en zegt: ” In deze preklinische onderzoeken hebben we aangetoond dat echografie kan worden gebruikt om diabetes te voorkomen of om te keren. We zitten nu midden in menselijke haalbaarheidsproeven met een groep van Type-2 diabetespatiënten, waarmee ons werk voor klinische vertaling begint.’

“Het gebruik van echografie zou in de toekomst een game-changer kunnen zijn in de manier waarop bio-elektronische geneesmiddelen worden gebruikt en toegepast op ziekten, zoals diabetes type 2”, voegde Puleo eraan toe. “Niet-farmaceutische en apparaatgebaseerde methoden om de huidige medicamenteuze behandelingen aan te vullen of te vervangen, kunnen in de toekomst een nieuwe therapeutische keuze voor artsen en patiënten toevoegen.”

Vanaf het begin van deze diabetesstudies was dit een echte gezamenlijke teamwork van alle partners om de buitengewone vooruitgang te boeken die tot nu toe is geboekt. Van de eerste GE-onderzoeken die de eerste resultaten laten zien met behulp van echografie-prototype-apparaten met diabetische modellen; het werk breidde zich vervolgens uit via een door DARPA gefinancierd programma. Dit werd gevolgd door aanvullend werk op partnerlocaties die onderzoek deden naar: de specifieke ionenkanalen die verband houden met het ultrasone effect in in vitro culturen (UCLA Samueli School of Engineering; Di Carlo Lab); de directe effecten van ultrasone stimulatie op zenuwactiviteit met behulp van opname-elektroden (Albany Medical College; Shin Lab); het testen van het effect van ultrageluidbehandeling in een tweede en derde model (Feinstein Institutes for Medical Research (FIMR); Chavan en S. Zanos Labs); en de omvang van het effect op de bloedglucose met behulp van kwantitatieve glucose-clamp-methoden (Yale School of Medicine; Herzog Lab en FIMR; S. Zanos Lab).