Europese bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen

Nederlandse maatschappelijke organisaties verwelkomen de oproep van de Europese lidstaten om bindende en niet-bindende maatregelen te onderzoeken die de Europese betrokkenheid bij wereldwijde ontbossing moet stoppen. Een Europese Bossenwet, wetgeving die bedrijven verplicht om hun productieketens te vrijwaren van ontbossing en mensenrechtenschendingen, komt daarmee een flinke stap dichterbij. 

Vandaag hebben de lidstaten in de EU-landbouwraad hun steun uitgesproken voor een Europees actieplan tegen wereldwijde ontbossing en geven de Europese Commissie de opdracht om regelgevende en niet-regelgevende maatregelen voor te stellen om de wereldwijde voetafdruk van de EU aan te pakken.

Solidaridad, Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Rainforest Alliance, Tropenbos International en Both ENDS roepen de Commissie daarom op om in 2020 met een wetsvoorstel te komen dat ervoor zorgt dat risico-grondstoffen zoals rundvlees, soja voor veevoer, hout, palmolie en cacao die op de Europese markt terecht komen, voldoen aan duurzaamheidscriteria. De nieuwe regels moeten voorkomen dat ontbossing, aantasting van natuurlijke ecosystemen en mensenrechtenschendingen in de handelsketen plaatsvinden.

Wetgevende maatregelen moeten gepaard gaan met dialoog en ondersteuning van producenten en overheden in exporterende landen. Dat is nodig om onder andere te voorkomen dat nieuwe wetgeving leidt tot uitsluiting van kleine producenten. Verder pleiten de maatschappelijke organisaties voor ondersteuning van kleinschalige producenten gericht op duurzame landbouw.

Onder andere in Brazilië en Indonesië sneuvelen bossen en andere kostbare natuurgebieden zoals savannes en graslanden om plaats te maken voor de productie van grondstoffen als soja voor veevoer, vlees en palmolie. Veel van deze grondstoffen komen terecht in Europa.

Het maatschappelijk draagvlak voor het aanpakken van ontbossing en verwoesting van andere ecosystemen is groot. Op 21 november boden Greenpeace en Wereld Natuur Fonds ruim 80.000 handtekeningen aan Minister Schouten aan van bezorgde burgers die de oproep voor wetgeving ondersteunen.

Persbericht Greenpeace