Europees Parlement keurt verordening ter bescherming van bossen goed

Vandaag hebben leden van het Europees Parlement de ontbossingsverordening goedgekeurd die de risico’s van ontbossing en bosdegradatie vermindert. Het verplicht bedrijven ervoor te zorgen dat hun producten die in de EU worden verkocht, ontbossingsvrij zijn. De nieuwe regels zijn nodig om ontbossing wereldwijd aan te pakken. Het is een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de aantasting van het milieu door consumptie in de EU. De goedgekeurde tekst verbetert het oorspronkelijke voorstel van de Commissie door het toepassingsgebied uit te breiden naar andere producten en basisproducten, waaronder rubber, houtskool en bedrukt papier, iets waar de Groenen/EFA-fractie op aandrong. Het stelt ook deadlines vast voor verdere verbeteringen in de komende jaren.

Heidi Hautala MEP, schaduwrapporteur voor de ontbossingsverordening in de Internationale Handelscommissie en lid van de Mensenrechtencommissie, merkt op:

“Deze verordening is een grote stap voorwaarts in de strijd tegen wereldwijde ontbossing. Dit is essentieel aangezien de EU een van de belangrijkste importeurs is van landbouwgrondstoffen die het resultaat zijn van ontbossing. Verschillende elementen uit het standpunt van het Parlement worden echter niet weerspiegeld in het uiteindelijke resultaat, zoals de uitbreiding van de reikwijdte naar andere ecosystemen en financiële instellingen. We wilden ook ambitieuzere bepalingen inzake mensenrechten. We kijken uit naar komende evaluaties waarin de Commissie een aantal van deze punten zal behandelen.

“Naast het aanpakken van ontbossing, moet de verordening een instrument zijn om positieve veranderingen op het terrein te bewerkstelligen, met name voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Het Europees Parlement slaagde erin de eis aan de Commissie te versterken om een kader van partnerschappen met producerende landen te ontwikkelen om de onderliggende oorzaken van ontbossing aan te pakken. Dit is van fundamenteel belang om te voorkomen dat de vereisten voor producten zoals koffie en cacao een nadelige invloed hebben op kleine boeren.”

Bossen wereldwijd worden bedreigd door ontbossing en de gevolgen van klimaatverandering. Ze zijn onze longen en ons levensondersteunend systeem, ondersteunen de meeste terrestrische biodiversiteit en fungeren als belangrijke koolstofputten. Bossen spelen ook een cruciale rol bij het leveren van schone lucht, het reguleren van de waterkringloop en het voorkomen van bodemerosie.

Ongeveer 80% van de ontbossing wordt momenteel veroorzaakt door de uitbreiding van landbouwgrond. De EU is een van de belangrijkste importeurs van de resulterende landbouwgrondstoffen, de tweede grootste importeur ter wereld na China, en een recente studie heeft uitgewezen dat de Europese Unie verantwoordelijk is voor 16% van de ontbossing die verband houdt met internationale handel.

Ontbossing leidt ook vaak tot mensenrechtenschendingen van lokale en inheemse bevolkingsgroepen en draagt bij tot een enorm verlies aan biodiversiteit. Ongeveer 10% van de bossen in de wereld, een gebied groter dan de Europese Unie, is tussen 1990 en 2020 verloren gegaan door ontbossing.