EU wil minder bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen

  • EU-initiatief voor bestuivers om bijen, vlinders en andere insecten te redden ontoereikend
  • Actieprogramma en doelgerichte maatregelen ter bescherming van bestuivers noodzakelijk
  • Oproep tot verplichte reductiedoelstellingen voor het gebruik van pesticiden

De EP-leden willen nieuwe, vergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen.

De Europarlementariërs roepen de Commissie op om het “EU-initiatief inzake bestuivers” – het eerste, uitgebreide initiatief op EU-niveau voor de bescherming van wilde bestuivers zoals bijen, vlinders en andere insecten – te versterken.

In een resolutie die woensdag is aangenomen, verwelkomt het Parlement het EU-initiatief inzake bijen en andere bestuivers, maar benadrukt dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de vele oorzaken van de verdwijning van bestuivers, waaronder veranderingen in het landgebruik, verlies van habitats, intensieve landbouw, gebruik van pesticiden, milieuvervuiling, de gevolgen van ziekteverwekkers en parasieten, klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten.

Aangezien bestuivers van essentieel belang zijn voor de biodiversiteit, de landbouw en de voortplanting van veel plantensoorten, willen de EP-leden dat de Europese Commissie een volledig actieprogramma ontwikkelt en voldoende middelen beschikbaar stelt.

Vermindering van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

Om de residuen van bestrijdingsmiddelen in habitats voor bijen verder te verminderen, moet het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen als een prioriteit in het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) worden opgenomen, aldus de leden van het Europees Parlement.

De EP-leden dringen ook aan op verplichte, EU-brede doelstellingen voor de reductie van het gebruik van pesticiden. Deze verplichting moet worden opgenomen in de aanstaande herziening van de EU Richtlijn inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast eist het Parlement dat er eindelijk meer middelen worden vrijgemaakt om het onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte te financieren en zo de diversiteit van de wilde bestuivers te beschermen.

Achtergrond

In april 2018 heeft de EU het gebruik in de open lucht van de neonicotinoïden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam volledig verboden. Enkele lidstaten hebben echter aangegeven dat zij in noodgevallen uitzonderingen hanteren voor het gebruik van deze neonicotinoïden op hun grondgebied.

De Commissie heeft op aandringen van het Europees Parlement en de Raad op 1 juni 2018 het EU-initiatief inzake bestuivers voorgesteld.

Gezonde bestuivers zijn essentieel voor de landbouw in de Unie, aangezien 84 % van de gewassoorten en 76 % van de voedselproductie in Europa afhankelijk zijn van bestuiving door bijen. Rond de 15 miljard euro van de jaarlijkse landbouwproductie van de EU wordt rechtstreeks aan bestuivers toegeschreven.

Bron: Persbericht