EU parlement pleit voor vermindering van pesticiden om bijen te beschermen

Het Comité voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd die wijst op tekortkomingen in het EU-bestuiversinitiatief waardoor het onvoldoende is om de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers in Europa aan te pakken. De commissie stelt voor om het gebruik van pesticiden te verminderen als een ‘gemeenschappelijke indicator’ om te evalueren hoe effectief nationale maatregelen zijn voor de bescherming van bijen en andere bestuivers.

Om de residuen van bestrijdingsmiddelen in bijenhabitats verder te helpen verminderen, willen Europarlementsleden dat de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen een belangrijk onderdeel van het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt.

De commissie eist tenslotte meer geld om onderzoek naar de oorzaken van bijenafname te ondersteunen om de diversiteit van bestuiversoorten te beschermen. Indicatoren voor kolonie vitaliteit moeten ook worden ontwikkeld om te meten of geïmplementeerde acties succesvol zijn geweest.

De goedgekeurde tekst is een reactie op het EU-bestuiversinitiatief van de Commissie en benadrukt dat de maatregelen ontoereikend zijn om bijen en andere bestuivers te beschermen tegen veranderingen in landgebruik, verlies van habitat, intensieve landbouw, klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten. Het initiatief slaagt er niet in voldoende de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers aan te pakken die essentieel zijn voor de biodiversiteit en de voortplanting in veel plantensoorten, waren de EP-leden het eens.

De resolutie werd aangenomen met 67 stemmen voor, geen tegen en 1 onthouding. De resolutie zal tijdens de plenaire vergadering van januari in Straatsburg in stemming worden gebracht.

Achtergrond
In april 2018 heeft de EU ermee ingestemd het gebruik van imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam, bekend als neonicotinoïden, volledig te verbieden. Verschillende lidstaten hebben echter noodafwijkingen gemeld met betrekking tot hun gebruik op hun grondgebied.

Na oproepen van het Parlement en de Raad om maatregelen te nemen om bijen en andere bestuivers te beschermen, heeft de Commissie haar mededeling over het EU-bestuiversinitiatief op 1 juni 2018 gepresenteerd.