Ernstige tandvleesaandoeningen gaan gepaard met een verminderde longfunctie

De longfunctie neemt af met steeds ernstiger tandvleesaandoeningen, blijkt uit onderzoek gepresenteerd op EuroPerio10, ‘s werelds toonaangevende congres in parodontologie en implantaattandheelkunde, georganiseerd door de European Federation of Parodontology (EFP) (1).

“Onze studie wijst op een verband tussen parodontitis en longfunctie, wat betekent dat een goede mondhygiëne zowel de mond- als de ademhalingsgezondheid ten goede kan komen”, zei studieauteur Dr. Anders Røsland van de Universiteit van Bergen, Noorwegen. “Er is meer onderzoek nodig om de causaliteit te evalueren en of de longfunctie kan worden verbeterd met parodontale therapie.”

Uit eerder onderzoek is gebleken dat tandreiniging, inclusief het verwijderen van tandplak, gepaard gaat met een vermindering van opflakkeringen van symptomen bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (2). Deze studie onderzocht de associatie tussen longfunctie en parodontitis in de community-based Malmö Offspring Dental Study.

De studie omvatte 1.021 deelnemers, waarvan 513 mannen en 508 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 44,5 jaar. Er werd een gebitscontrole uitgevoerd, inclusief röntgenfoto’s en onderzoek van de tanden en het tandvlees. De ernst van parodontitis werd bepaald door de pocketdieptes rond de tanden en het verlies van hechting van de omringende weefsels te meten. De mate van ontsteking van het tandvlees werd bepaald aan de hand van het percentage plaatsen dat bloeding vertoonde bij sonderen.

Matige parodontitis werd gediagnosticeerd bij 289 (28%) deelnemers en 71 (7%) had ernstige parodontitis. De overige 661 (65%) werden geclassificeerd als geen parodontitis (gezond) of milde parodontitis en fungeerden als vergelijkingsgroep. De gemiddelde leeftijd van degenen met ernstige parodontitis was 55 jaar en 59% was man. Roken kwam significant vaker voor bij mensen met matige of ernstige parodontitis in vergelijking met de gezonde/milde groep.

De longfunctie werd beoordeeld met behulp van spirometrie, die het volume van de uitgeademde lucht uit de longen en de stroomsnelheid van de lucht meet. De onderzoekers maten het geforceerde expiratoire volume (FEV1), het luchtvolume (in liters) dat een persoon kan uitademen gedurende één seconde na maximale inspiratie. Ze maten ook de geforceerde vitale capaciteit (FVC), de hoeveelheid lucht (in liters) die geforceerd wordt uitgeademd na zo diep mogelijk adem te halen. Zowel FEV1 als FVC werden uitgedrukt als een percentage van de voorspelde waarde voor gezonde mensen (3). De onderzoekers berekenden ook de verhouding van FEV1/FVC (%).

De onderzoekers ontdekten dat FEV1 en FVC (beide uitgedrukt als een percentage van de voorspelde waarde) en FEV1/FVC afnamen met toenemende ernst van parodontitis. In analyses gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken, body mass index, diabetes en opleidingsniveau werden significante omgekeerde associaties waargenomen tussen longfunctie en ernstige parodontitis: vergeleken met de gezonde/milde groep hadden degenen met ernstige parodontitis 3,6% lagere FEV1 en 2.2 lagere FEV1/FVC.

Dr. Røsland zei: “Alle metingen van de longfunctie verslechterden naarmate de tandvleesziekte verergerde. Bovendien, naarmate de ontsteking van het tandvlees zich meer verspreidde in de mond, hadden sommige van de ademhalingswaarden de neiging om te verslechteren. Een achteruitgang van de longfunctie kan wijzen op een ontsteking van de luchtwegen, mogelijk afkomstig van ontstoken tandvlees en het inademen van tandplak, dat bacteriën bevat. Als dit verband tussen tandvleesaandoeningen en longfunctie wordt bevestigd, zou dit de reden kunnen zijn voor parodontale behandeling en mondhygiëneprogramma’s om de mond- en ademhalingsgezondheid te verbeteren.”

1) The abstract “The association between periodontitis and pulmonary function based on The Malmö Offspring Dental Study (MODS)” was presented during the session “Periodontitis and systemic diseases – lungs, dementia, rheumatoid arthritis and fitness” which took place on 17 June at 10:30 CEST in Break Out 2.

2) Sundh J, Tanash H, Arian R, et al. Advanced dental cleaning is associated with reduced risk of COPD exacerbations – A randomized controlled trial. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021;16:3203–3215.

3) Quanjer PH, Stanojevic S, Cole TJ, et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations. Eur Respir J. 2012;40:1324–1343.