Direct naar je hormonen. Een disruptieve voedselgids.

Vandaag presenteerde het Spaanse lid Ecologistas en Acción van PAN Europe haar rapport “Direct to your hormones. A disruptive food guide” (Oorspronkelijke titel: Directo a tus hormonas Guia de de alimentos disruptores).

Het rapport analyseert de gegevens over voedsel residuën die het Spaanse Agentschap voor voedselveiligheid en voeding (AESAN) dit jaar heeft gepubliceerd op basis van de gegevens die zijn verstrekt voor het EU monitoring programma voor residuën van bestrijdingsmiddelen in voedsel voor Spanje voor 2018.

Het doel van het rapport is om de bevolking transparante en kwaliteitsvolle informatie te bieden over de voedselproducten die in Spanje worden geconsumeerd, en om de beschikbare alternatieven voor een veiligere voedselproductie te benadrukken en te eisen dat alle overheidsinstanties ambitieuzere maatregelen nemen ter bescherming van de openbare gezondheid.

Voornaamste bevindingen:

Er werden 137 verschillende pesticiden aangetroffen in in Spanje verkocht voedsel.

39% komt overeen met pesticiden die momenteel niet zijn toegelaten.

Groenten en fruit zijn de groep met het grootste aantal residuën van bestrijdingsmiddelen (in totaal 118 bestrijdingsmiddelen).

Er werden tot 41 pesticiden aangetroffen in druiven, één appel monster kan 31 pesticiden bevatten!

Tussen 37 en 72 van deze pesticiden zijn hormoonontregelaars (EDC’s), die reeds bij lage blootstelling schadelijke effecten op de gezondheid kunnen veroorzaken, vooral in het vroege leven.  Op die manier wordt de meest kwetsbare groep van de bevolking, baby’s en kinderen,  in gevaar gebracht!

Het is dringend noodzakelijk om het niet duurzaam industrieel voedselproductie systeem om te vormen tot een systeem dat gebaseerd is op de principes van de agro-ecologie. Het rapport geeft aanbevelingen om dit mogelijk te maken.

Vertaling: Andre Teirlinck