Diagnose longkanker kan de overlevingskans beïnvloeden

In een psycho-oncologisch onderzoek onder volwassenen in China met longkanker, overleefden patiënten die wisten van hun diagnose van kanker over het algemeen langer dan degenen die dat niet deden.

“Hoewel de volledige onthulling van kankerdiagnoses bij patiënten onmiddellijk na het horen van hun diagnose emotionele stoornissen kan veroorzaken, heeft het op lange termijn voordelen voor hen”. In een onderzoek onder volwassenen in China met longkanker overleefden patiënten die wisten van hun diagnose van kanker over het algemeen langer dan degenen die dat niet deden.

In de psycho-oncologische studie bij 29.825 patiënten was de mediane overlevingstijd bij patiënten die van hun diagnose wisten 18,33 maanden versus 8,77 maanden voor degenen die dat niet wisten.

De auteurs van het onderzoek merkten op dat de overlevingsvoordelen van het besef van kankerdiagnoses bij patiënten een controversieel onderwerp zijn in sommige landen vanwege hun cultuur en gebruiken. In China spelen culturele, sociale en juridische factoren een rol bij het niet volledig onthullen van de ziektestatus aan patiënten met kanker. Meestal leggen artsen de diagnose van kanker eerst uit aan de families van patiënten, die bepalen of patiënten hun exacte ziektestatus zullen leren kennen.

“Hoewel de volledige onthulling van kankerdiagnoses onmiddellijk na het horen van hun diagnose emotionele stoornissen bij patiënten kan veroorzaken, komt het hen op de lange termijn ten goede”, zegt senior auteur Yunxiang Tang, MD, PhD, van de Second Military Medical University in China . “Communicatieve vaardigheidstraining voor artsen en psychologische ondersteuning en onderwijs voor patiënten en hun families zouden meer aandacht moeten krijgen in de klinische praktijk.”

Extra informatie

Link naar studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.5360