Deregulering GMO voeding bedreigt ecologie en de biologische sector

Morgen zullen leden van het Europees Parlement stemmen over het standpunt van het Parlement over de voorgestelde wetgeving inzake nieuwe genetische manipulatie van planten. De landbouwsector roept op tot het wetsvoorstel vanwege de vermeende voordelen ervan. Genetisch gemodificeerde planten gaan echter gepaard met een aantal onzekerheden en risico’s en kunnen de biodiversiteit, onze gezondheid, de keuzevrijheid en de GGO-vrije productie en verwerking in gevaar brengen.

Tilly Metz, lid van het Europees Parlement, fractielid van de Groenen/EFA van de AGRI-commissie, zegt:

“De naïeve benadering van de Commissie ten aanzien van nieuwe genetische manipulatie is onverantwoord en komt ten onrechte tegemoet aan de grote landbouwbedrijven. Als deze ongepaste wet daadwerkelijk van kracht wordt, zal het voorzorgsbeginsel met voeten worden getreden en zal de biologische sector lijden.

“De vermeende voordelen van nieuwe genetische technologieën rechtvaardigen niet het vrijstellen van genetisch gemodificeerde producten van de bestaande regels inzake veiligheidscontroles en transparantie voor consumenten en zullen de transitie naar duurzame landbouw belemmeren. Zelfs de Verenigde Staten hebben etikettering en traceerbaarheid ingevoerd bij het gebruik van nieuwe genetische manipulatietechnieken, terwijl de EU ver achterop blijft.

“Het overhaaste tempo van de onderhandelingen door de EPP-onderhandelaar riskeert een fiasco in het milieubeleid met verstrekkende gevolgen. Wat er ook gebeurt in de plenaire vergadering, wij roepen de lidstaten op om zich krachtig te verzetten tegen dit gevaarlijke voorstel.”

Achtergrond:

Op 24 januari stemde de Milieu- en Gezondheidscommissie van het Europees Parlement over haar standpunt over de voorgestelde wetgeving en sprak zij zich uit voor een versoepeling van de regulering van nieuwe genetische manipulatie. Honderden wetenschappers, miljoenen consumenten, biologische organisaties en inmiddels ruim 270 bedrijven in de voedingsindustrie, die 16 miljard euro genereren met ggo-vrij conventioneel voedsel en 15,3 miljard euro in de biologische sector, hebben het Europees Parlement al met dringende oproepen toegesproken en waarschuwingen.