De wereldveranderende effecten van genetische manipulatie

Genetische manipulatietechnieken zijn zo goedkoop geworden dat we de code van het leven gemakkelijk en permanent kunnen herordenen, waardoor de wilde populaties van elk organisme dat DNA bevat onomkeerbaar veranderen. We worden geconfronteerd met de ongekende dreiging van wijdverbreide corruptie en vervanging van de genenpool van de natuur. In de VS kunnen gen-bewerkte organismen zonder enige beoordeling in het milieu worden vrijgegeven.